Często używane przymiotniki

Poniżej znajdują się często używane przymiotniki angielskie, które pomogą ci przy opisywaniu ludzi, miejsc i przedmiotów.

Cechy fizyczne

big duży
small lub little mały
fast szybki
slow wolny
good dobry
bad zły
expensive drogi
cheap tani
thick gruby
thin cienki, chudy
narrow wąski
wide szeroki
broad szeroki, rozległy
loud głośny
quiet cichy
intelligent inteligentny
stupid głupi
wet mokry
dry suchy
heavy ciężki
light lekki
hard twardy
soft miękki
shallow płytki
deep głęboki
easy łatwy
difficult trudny
weak słaby
strong silny
rich bogaty
poor biedny
young młody
old stary
long długi
short krótki
high wysoki
low niski
generous hojny
mean skąpy
true prawdziwy
false fałszywy, błędny
beautiful piękny
ugly brzydki
new nowy
old stary
happy szczęśliwy
sad smutny

Inne cechy

safe bezpieczny
dangerous niebezpieczny
early wczesny
late późny
light jasny
dark ciemny
open otwarty
closed lub shut zamknięty
tight ciasny
loose luźny
full pełny
empty pusty
many wiele, dużo
few niewiele
alive żywy
dead martwy
hot gorący
cold zimny
interesting interesujący
boring nudny
lucky szczęśliwy
unlucky pechowy
important ważny
unimportant nieważny
right dobry, właściwy
wrong zły, niewłaściwy
far daleki
near bliski
clean czysty
dirty brudny
nice miły
nasty niemiły, paskudny
pleasant przyjemny
unpleasant nieprzyjemny
excellent świetny
terrible okropny
fair sprawiedliwy
unfair niesprawiedliwy
normal normalny
abnormal nienormalny
sound

Dla wszystkich angielskich słów na tej stronie dostępny jest dźwięk — aby go odsłuchać, po prostu kliknij na dane słowo.

Aplikacja mobilna

Nasza uhonorowana nagrodami aplikacja do nauki zwrotów angielskich dla urządzeń z systemem Android zawiera ponad 6000 przydatnych angielskich wyrażeń i słów z dźwiękiem.

Get it on Google Play

Wesprzyj naszą pracę

Pomóż nam ulepszyć tę stronę, stając się zwolennikiem na Patreon. Korzyści obejmują usunięcie wszystkich reklam z witryny i dostęp do kanału Speak Languages Discord.

Zostań zwolennikiem