Czas

Poniżej znajdują się niektóre wyrazy angielskie związane z czasem.

Jednostki czasu

second sekunda
minute minuta
hour godzina
day dzień
week tydzień
fortnight dwa tygodnie
month miesiąc
year rok
decade dekada
century wiek
weekend weekend
leap year rok przestępny

Pory dnia

morning ranek
afternoon popołudnie
evening wieczór
night lub night time noc
midday lub noon południe
midnight północ
dawn świt
dusk zmierzch
sunrise wschód słońca
sunset zachód słońca

Inne słowa związane z czasem

now teraz
then wtedy
immediately lub straight away natychmiast
soon wkrótce
earlier wcześniej
later później

Częstotliwość

never nigdy
rarely rzadko
occasionally niekiedy
sometimes czasami
often lub frequently często
usually lub normally zazwyczaj
always zawsze
every day lub daily codziennie
every week lub weekly co tydzień
every month lub monthly co miesiąc
every year lub yearly każdego roku
sound

Dla wszystkich angielskich słów na tej stronie dostępny jest dźwięk — aby go odsłuchać, po prostu kliknij na dane słowo.

Aplikacja mobilna

Nasza uhonorowana nagrodami aplikacja do nauki zwrotów angielskich dla urządzeń z systemem Android zawiera ponad 6000 przydatnych angielskich wyrażeń i słów z dźwiękiem.

Get it on Google Play