Komputery i internet

Poniżej znajduje się terminologia angielska związana z komputerami i internetem.

Sprzęt komputerowy

laptop laptop
desktop computer (często używany skrót to desktop) komputer biurkowy
tablet computer (często używany skrót to tablet) tablet
PC (skrót od personal computer) komputer osobisty
screen ekran
keyboard klawiatura
mouse myszka
monitor monitor
printer drukarka
wireless router router bezprzewodowy
cable kabel
hard drive dysk twardy
speakers głośniki
power cable kabel zasilający

E-mail

email e-mail
to email e-mailować
to send an email przesłać komuś e-maila
email address adres e-mailowy
username nazwa użytkownika
password hasło
to reply odpowiadać
to forward przekazywać dalej
new message nowa wiadomość
attachment załącznik

Korzystanie z komputera

to plug in włączyć do kontaktu
to unplug wyłączyć z kontaktu
to switch on lub to turn on włączyć
to switch off lub to turn off wyłączyć
to start up uruchomić
to shut down zamknąć
to restart uruchomić ponownie

Internet

the Internet internet
website strona internetowa
broadband internet lub broadband internet szerokopasmowy
ISP (skrót od internet service provider) ISP, dostawca usług internetowych
firewall zapora sieciowa
web hosting hosting
wireless internet lub WiFi internet bezprzewodowy lub WiFi
to download pobierać
to browse the Internet przeglądać strony internetowe, surfować po internecie

Inne przydatne słowa

file plik
folder folder
document dokument
hardware sprzęt komputerowy
software oprogramowanie
network sieć
to scroll up przewinąć w górę
to scroll down przewinąć w dół
to log on zalogować się
to log off wylogować się
space bar spacja
virus wirus
antivirus software program antywirusowy
processor speed prędkość procesora
memory pamięć
word processor procesor tekstu
database baza danych
spreadsheet arkusz kalkulacyjny
to print drukować
to type pisać na komputerze
lower case letter mała litera
upper case letter lub capital letter duża litera
sound

Dla wszystkich angielskich słów na tej stronie dostępny jest dźwięk — aby go odsłuchać, po prostu kliknij na dane słowo.

Aplikacja mobilna

Nasza uhonorowana nagrodami aplikacja do nauki zwrotów angielskich dla urządzeń z systemem Android zawiera ponad 6000 przydatnych angielskich wyrażeń i słów z dźwiękiem.

Get it on Google Play

Wesprzyj naszą pracę

Pomóż nam ulepszyć tę stronę, stając się zwolennikiem na Patreon. Korzyści obejmują usunięcie wszystkich reklam z witryny i dostęp do kanału Speak Languages Discord.

Zostań zwolennikiem