Kształty i terminy matematyczne

Naucz się angielskich nazw popularnych kształtów i terminów matematycznych, a także jak wymawiać ułamki.

Terminy matematyczne

addition dodawanie
subtraction odejmowanie
multiplication mnożenie
division dzielenie
to add dodawać
to subtract lub to take away odejmować
to multiply mnożyć
to divide dzielić
to calculate obliczać
total suma
arithmetic arytmetyka
algebra algebra
geometry geometria
calculus rachunek matematyczny
statistics statystyka
integer liczba całkowita
even number liczba parzysta
odd number liczba nieparzysta
prime number liczba pierwsza
fraction ułamek
decimal ułamek dziesiętny
decimal point przecinek
percent procent
percentage procent, odsetek
theorem twierdzenie
proof dowód
problem zadanie matematyczne
solution rozwiązanie
formula wzór
equation równanie
graph graf
axis
average średnia
correlation korelacja
probability prawdopodobieństwo
dimensions wymiary
area obszar
circumference obwód (okręgu, elipsy)
diameter średnica
radius promień
length długość
height wysokość
width szerokość
perimeter obwód
angle kąt
right angle kąt prosty
line linia
straight line (linia) prosta
curve krzywa
parallel (prosta) równoległa
tangent tangens
volume objętość

Kształy

circle okrąg
triangle trójkąt
square kwadrat
rectangle prostokąt
pentagon pięciokąt
hexagon sześciokąt
octagon ośmiokąt
oval owal
star gwiazda
polygon wielokąt
cone stożek
cube sześcian
cylinder walec
pyramid ostrosłup
sphere kula

Ułamki

1⁄2 1/2
1⁄3 1/3
1⁄4 1/4
1⁄5 1/5
1⁄6 1/6
2⁄3 2/3
3⁄4 3/4
1⁄8 1/8
1⁄10 1/10
1⁄100 1/100
1 1/4
1 1/2
1 3/4
2 1/4
2 1/2
2 3/4
3 1/4
3 1/2
3 3/4

Odczytywanie równań

plus plus, dodać
minus minus, odjąć
times lub multiplied by razy lub pomożyć przez
divided by podzielić przez
squared do kwadratu
cubed do trzeciej potęgi
square root pierwiastek kwadratowy
equals równa się
sound

Dla wszystkich angielskich słów na tej stronie dostępny jest dźwięk — aby go odsłuchać, po prostu kliknij na dane słowo.

Aplikacja mobilna

Nasza uhonorowana nagrodami aplikacja do nauki zwrotów angielskich dla urządzeń z systemem Android zawiera ponad 6000 przydatnych angielskich wyrażeń i słów z dźwiękiem.

Get it on Google Play