Liczby

Naucz się czytać liczby po angielsku.

Liczebniki główne

zero zero (w języku mówionym i w kontekście temperatury)
nil zero (używane w kontekście wyników sportowych)
nought zero (cyfra 0)
"O" zero (wymawiane jak angielska litera “O”; używane w komunikacji werbalnej, szczególnie w kontekście numerów telefonów)
one jeden
two dwa
three trzy
four cztery
five pięć
six sześć
seven siedem
eight osiem
nine dziewięć
ten dziesięć
eleven jedenaście
twelve dwanaście
thirteen trzynaście
fourteen czternaście
fifteen piętnaście
sixteen szesnaście
seventeen siedemnaście
eighteen osiemnaście
nineteen dziewiętnaście
twenty dwadzieścia
twenty-one dwadzieścia jeden
twenty-two dwadzieścia dwa
twenty-three dwadzieścia trzy
thirty trzydzieści
forty czterdzieści
fifty pięćdziesiąt
sixty sześćdziesiąt
seventy siedemdziesiąt
eighty osiemdziesiąt
ninety dziewięćdziesiąt
one hundred, a hundred sto
one hundred and one, a hundred and one sto jeden
two hundred dwieście
three hundred trzysta
one thousand, a thousand tysiąc
two thousand dwa tysiące
three thousand trzy tysiące
one million, a million milion
one billion, a billion miliard

Powtórzenie

once raz
twice dwa razy
three times trzy razy
four times cztery razy
five times pięć razy

Liczebniki porządkowe

first pierwszy
second drugi
third trzeci
fourth czwarty
fifth piąty
sixth szósty
seventh siódmy
eighth ósmy
ninth dziewiąty
tenth dziesiąty
eleventh jedenasty
twelfth dwunasty
thirteenth trzynasty
fourteenth czternasty
fifteenth piętnasty
sixteenth szesnasty
seventeenth siedemnasty
eighteenth osiemnasty
nineteenth dziewiętnasty
twentieth dwudziesty
twenty-first dwudziesty pierwszy
twenty-second dwudziesty drugi
twenty-third dwudziesty trzeci
thirtieth trzydziesty
fortieth czterdziesty
fiftieth pięćdziesiąty
sixtieth sześćdziesiąty
seventieth siedemdziesiąty
eightieth osiemdziesiąty
ninetieth dziewięćdziesiąty
hundredth setny

Inne przydatne słowa

about lub approximately około lub w przybliżeniu
over lub more than ponad lub więcej niż
under lub less than poniżej lub mniej niż

Przykłady

36 36
54 54
89 89
106 106
123 123
678 678
3,294 3 294
9,755 9 755
2,608,411 2 608 411
0.5 0,5
4.93 4,93
87.04 87,04
sound

Dla wszystkich angielskich słów na tej stronie dostępny jest dźwięk — aby go odsłuchać, po prostu kliknij na dane słowo.

Aplikacja mobilna

Nasza uhonorowana nagrodami aplikacja do nauki zwrotów angielskich dla urządzeń z systemem Android zawiera ponad 6000 przydatnych angielskich wyrażeń i słów z dźwiękiem.

Get it on Google Play