Liczby

Naucz się czytać liczby po angielsku.

Liczebniki główne

zerozero (w języku mówionym i w kontekście temperatury)
nilzero (używane w kontekście wyników sportowych)
noughtzero (cyfra 0)
"O"zero (wymawiane jak angielska litera “O”; używane w komunikacji werbalnej, szczególnie w kontekście numerów telefonów)
onejeden
twodwa
threetrzy
fourcztery
fivepięć
sixsześć
sevensiedem
eightosiem
ninedziewięć
tendziesięć
elevenjedenaście
twelvedwanaście
thirteentrzynaście
fourteenczternaście
fifteenpiętnaście
sixteenszesnaście
seventeensiedemnaście
eighteenosiemnaście
nineteendziewiętnaście
twentydwadzieścia
twenty-onedwadzieścia jeden
twenty-twodwadzieścia dwa
twenty-threedwadzieścia trzy
thirtytrzydzieści
fortyczterdzieści
fiftypięćdziesiąt
sixtysześćdziesiąt
seventysiedemdziesiąt
eightyosiemdziesiąt
ninetydziewięćdziesiąt
one hundred, a hundredsto
one hundred and one, a hundred and onesto jeden
two hundreddwieście
three hundredtrzysta
one thousand, a thousandtysiąc
two thousanddwa tysiące
three thousandtrzy tysiące
one million, a millionmilion
one billion, a billionmiliard

Powtórzenie

onceraz
twicedwa razy
three timestrzy razy
four timescztery razy
five timespięć razy

Liczebniki porządkowe

firstpierwszy
seconddrugi
thirdtrzeci
fourthczwarty
fifthpiąty
sixthszósty
seventhsiódmy
eighthósmy
ninthdziewiąty
tenthdziesiąty
eleventhjedenasty
twelfthdwunasty
thirteenthtrzynasty
fourteenthczternasty
fifteenthpiętnasty
sixteenthszesnasty
seventeenthsiedemnasty
eighteenthosiemnasty
nineteenthdziewiętnasty
twentiethdwudziesty
twenty-firstdwudziesty pierwszy
twenty-seconddwudziesty drugi
twenty-thirddwudziesty trzeci
thirtiethtrzydziesty
fortiethczterdziesty
fiftiethpięćdziesiąty
sixtiethsześćdziesiąty
seventiethsiedemdziesiąty
eightiethosiemdziesiąty
ninetiethdziewięćdziesiąty
hundredthsetny

Inne przydatne słowa

about lub approximatelyokoło lub w przybliżeniu
over lub more thanponad lub więcej niż
under lub less thanponiżej lub mniej niż

Przykłady

3636
5454
8989
106106
123123
678678
3,2943 294
9,7559 755
2,608,4112 608 411
0.50,5
4.934,93
87.0487,04
sound

Dla wszystkich angielskich słów na tej stronie dostępny jest dźwięk — aby go odsłuchać, po prostu kliknij na dane słowo.