Podróże

Poniżej znajduje się terminologia angielska związana z podróżowaniem.

Środki transportu

by bicycle rowerem
by boat statkiem
by bus autobusem
by car samochodem
by coach autokarem
by ferry promem
by motorcycle motorem
by plane samolotem
by train pociągiem
on foot pieszo

Planowanie podróży

ticket office kasa biletowa
travel agent biuro podróży
brochure broszura
price cena
fare opłata
ticket bilet
booking rezerwacja
reservation rezerwacja
passenger pasażer
destination cel podróży
itinerary plan podróży
journey podróż
travel insurance ubezpieczenie podróżne
holiday urlop / wakacje
sightseeing zwiedzanie
business trip podróż służbowa
to book rezerwować
to cancel a booking anulować rezerwację

Odbywanie podóży

to arrive dojechać
to leave opuścić
to depart wyjechać
to travel podróżować
to visit zwiedzać, odwiedzać
cancellation odwołanie
customs odprawa celna
delay opóźnienie
information desk informacja
luggage lub baggage bagaż
map mapa
passport control kontrola paszportowa
suitcase walizka
cancelled odwołany
delayed opóźniony
sound

Dla wszystkich angielskich słów na tej stronie dostępny jest dźwięk — aby go odsłuchać, po prostu kliknij na dane słowo.

Aplikacja mobilna

Nasza uhonorowana nagrodami aplikacja do nauki zwrotów angielskich dla urządzeń z systemem Android zawiera ponad 6000 przydatnych angielskich wyrażeń i słów z dźwiękiem.

Get it on Google Play

Wesprzyj naszą pracę

Pomóż nam ulepszyć tę stronę, stając się zwolennikiem na Patreon. Korzyści obejmują usunięcie wszystkich reklam z witryny i dostęp do kanału Speak Languages Discord.

Zostań zwolennikiem