Przedmioty akademickie

Poniżej znajdują się angielskie nazwy różnych przedmiotów akademickich.

Nauki humanistyczne i sztuka

art sztuka
classics filologia klasyczna
drama aktorstwo teatralne
fine art sztuka piękna
history historia
history of art historia sztuki
literature (French literature, English literature, itp.) literatura (literatura francuska, literatura angielska, itd.)
modern languages języki współczesne
music muzyka
philosophy filozofia
theology teologia

Przedmioty nauk ścisłych

astronomy astronomia
biology biologia
chemistry chemia
computer science informatyka
dentistry stomatologia
engineering inżynieria
geology geologia
medicine medycyna
physics fizyka
science nauki ścisłe
veterinary medicine medycyna weterynaryjna

Nauki społeczne

archaeology archeologia
economics ekonomia
media studies dziennikarstwo
politics politologia
psychology psychologia
social studies nauka o społeczeństwie
sociology socjologia

Inne przedmioty

accountancy księgowość
architecture architektura
business studies przedsiębiorczość
geography geografia
design and technology projektowanie i technologia
law prawo
maths (skrót od mathematics) matematyka
nursing pielęgniarstwo
PE (skrót od physical education) WF, wychowanie fizyczne
religious studies religioznawstwo
sex education edukacja seksualna
sound

Dla wszystkich angielskich słów na tej stronie dostępny jest dźwięk — aby go odsłuchać, po prostu kliknij na dane słowo.

Aplikacja mobilna

Nasza uhonorowana nagrodami aplikacja do nauki zwrotów angielskich dla urządzeń z systemem Android zawiera ponad 6000 przydatnych angielskich wyrażeń i słów z dźwiękiem.

Get it on Google Play