Zatrudnienie

Poniżej znajdują się niektóre słowa angielskie związane z zatrudnieniem.

Ubieganie się o pracę

ad lub advert (skrót od advertisement) ogłoszenie
application form formularz aplikacyjny
appointment spotkanie
CV (skrót od curriculum vitae) CV
job description opis stanowiska pracy
interview rozmowa kwalifikacyjna
job offer lub offer of employment oferta pracy
qualifications kwalifikacje
to apply for a job złożyć podanie o pracę
to accept an offer przyjąć ofertę
to reject an offer lub to turn down an offer odrzucić ofertę
to hire zatrudnić
job praca
career kariera
part-time pół etatu
full-time pełen etat
shift work praca na zmiany
temporary tymczasowa
contract kontraktowa
permanent stała
starting date data rozpoczęcia
notice period okres wypowiedzenia

Wynagrodzenie i dodatki

bonus bonus
car allowance dodatek na samochód
company car samochód firmowy
health insurance ubezpieczenie zdrowotne
holiday pay wynagordzenie za okres urlopu
holiday entitlement prawo do płatnego urlopu
maternity leave urlop macieżyński
overtime nadgodziny
paternity leave urlop ojcowski
part-time education studia wieczorowe
pension scheme lub pension plan program emerytalny
promotion awans
salary pensja
salary increase podwyżka
sick pay wynagrodzenie chorobowe
staff restaurant restauracja pracownicza
training scheme program szkoleniowy
travel expenses koszty podróży
wages wynagrodzenie
working conditions warunki pracy
working hours godziny pracy

Rodzaje stanowisk pracowniczych

owner właściciel
managing director dyrektor naczelny
director dyrektor
manager menadżer
boss szef
colleague kolega z pracy
trainee osoba odbywająca szkolenie/ praktykant
apprentice uczeń / praktykant
volunteer wolontariusz

Odejście z pracy

to fire zwolnić
to get the sack zostać wyrzuconym z pracy (potocznie) (potocznie)
to resign zrezygnować
to retire przejść na emeryturę
leaving date ostatni dzień pracy
redundant zredukowany
redundancy redukcja
redundancy pay odprawa z tytułu redukcji
retirement age wiek emerytalny

Inne przydatne słowa

apprenticeship praktyka / nauka zawodu
department dział
experience doświadczenie
factory fabryka
fire drill próbny alarm przeciwpożarowy
health and safety zdrowie i bezpieczeństwo
internship staż
meeting spotkanie
office biuro
rate of pay stawka
reception recepcja
security ochrona
strike strajk
switchboard centralka telefoniczna
timekeeping punktualność
trade union związek zawodowy
training course kurs szkoleniowy
work praca
work experience praktyka zawodowa (dla uczniów szkoły średniej)
to go on strike strajkować
to be off sick być nieobecnym z powodu choroby
self-employed samozatrudniony
unemployed bezrobotny
retired emeryt
sound

Dla wszystkich angielskich słów na tej stronie dostępny jest dźwięk — aby go odsłuchać, po prostu kliknij na dane słowo.

Aplikacja mobilna

Nasza uhonorowana nagrodami aplikacja do nauki zwrotów angielskich dla urządzeń z systemem Android zawiera ponad 6000 przydatnych angielskich wyrażeń i słów z dźwiękiem.

Get it on Google Play

Wesprzyj naszą pracę

Pomóż nam ulepszyć tę stronę, stając się zwolennikiem na Patreon. Korzyści obejmują usunięcie wszystkich reklam z witryny i dostęp do kanału Speak Languages Discord.

Zostań zwolennikiem