Zwroty angielskie

W tej części znajdują się zwroty angielskie, przydatne w różnorodnych sytuacjach życia codziennego.