Języki i komunikacja

Poniżej znajdują się zwroty angielskie, które umożliwią ci rozmowę na temat języków, które znasz, a także inne wyrażenia związane z nauką języków.

what languages can you speak? jakie znasz języki?
I speak … znam …
French, Spanish, and a little Russian francuski, hiszpański i trochę rosyjski
fluent German biegle niemiecki
I can get by in … radzę sobie po…
Italian włosku
I'm learning … uczę się …
Chinese chińskiego
where did you learn your English? gdzie nauczyłeś się angielskiego?
at school w szkole
at university na studiach
I took a course zrobiłem kurs
I taught myself sam się nauczyłem
do you understand? rozumiesz?
did you understand? zrozumiałeś?
yes, I understood tak, zrozumiałem
sorry, I didn't understand przepraszam, nie zrozumiałem

Jeśli nie usłyszałeś tego, co ktoś właśnie powiedział, najgrzeczniej jest odpowiedzieć po prostu:

sorry? lub excuse me? słucham?
how do you say ... in English? jak powiedzieć ... po angielsku?
how do you spell that? jak to się pisze?
how do you pronounce this word? jak się wymawia to słowo?
you speak very good English bardzo dobrze mówisz po angielsku
your English is very good twój angielski jest bardzo dobry
I'm a little out of practice trochę wyszedłem z wprawy
I'd like to practise my … chciałbym poćwiczyć swój …
Portuguese portugalski
let's speak in … porozmawiajmy po …
English angielsku
Italian włosku
what's this called? jak to się nazywa?
sound

Dla wszystkich angielskich zwrotów na tej stronie dostępny jest dźwięk — aby go odsłuchać, po prostu kliknij na dane wyrażenie.

Aplikacja mobilna

Nasza uhonorowana nagrodami aplikacja do nauki zwrotów angielskich dla urządzeń z systemem Android zawiera ponad 6000 przydatnych angielskich wyrażeń i słów z dźwiękiem.

Get it on Google Play

Wesprzyj naszą pracę

Pomóż nam ulepszyć tę stronę, stając się zwolennikiem na Patreon. Korzyści obejmują usunięcie wszystkich reklam z witryny i dostęp do kanału Speak Languages Discord.

Zostań zwolennikiem