Korzystanie z taksówki

Poniższe zwroty przydadzą ci się w razie potrzeby skorzystania z taksówki.

do you know where I can get a taxi? wiesz gdzie mogę złapać taksówkę?
do you have a taxi number? czy masz numer telefonu, żeby zamówić taksówkę?

Zamawianie taksówki

I'd like a taxi, please chciałbym zamówić taksówkę
sorry, there are none available at the moment przepraszam, ale nie mamy w tej chwili żadnych wolnych taksówek
where are you? gdzie pan jest?
what's the address? na jaki adres?
I'm … jestem …
at the Metropolitan Hotel w hotelu Metropolitan
at the train station na dworcu kolejowym
at the corner of Oxford Street and Tottenham Court Road na rogu Oxford Street i Tottenham Court Road
could I take your name, please? poproszę pana imię i nazwisko
how long will I have to wait? jak długo będę czekać?
how long will it be? jak długo to zajmie?
quarter of an hour piętnaście minut
about ten minutes około dziesięciu minut
it's on its way jest już w drodze

W taksówce

where would you like to go? gdzie chce pan jechać?
I'd like to go to … poproszę na …
Charing Cross station dworzec Charing Cross
could you take me to …? czy może mnie pan zawieźć do …?
the city centre centrum miasta
how much would it cost to …? ile kosztowałby kurs na …?
Heathrow Airport lotnisko Heathrow
how much will it cost? ile to będzie kosztowało?
could we stop at a cashpoint? czy moglibyśmy się zatrzymać przy bankomacie?
is the meter switched on? czy taksometr jest włączony
please switch the meter on proszę włączyć taksometr
how long will the journey take? jak długo zajmie dojazd?
do you mind if I open the window? nie przeszkadzałoby panu gdybym otworzył okno?
do you mind if I close the window? nie przeszkadzałoby panu gdybym zamknął okno?
are we almost there? czy jesteśmy już niedaleko?
how much is it? ile płacę?
have you got anything smaller? ma pan drobniejsze?
that's fine, keep the change dziękuję, reszty nie trzeba
would you like a receipt? chciałby pan rachunek?
could I have a receipt, please? czy mogę prosić o rachunek?
could you pick me up here at …? czy może mnie pan odebrać stąd o …?
six o'clock szóstej
could you wait for me here? czy może pan na mnie tutaj poczekać?

Napisy, które możesz zobaczyć

Taxis Taxi
For hire Wolny
sound

Dla wszystkich angielskich zwrotów na tej stronie dostępny jest dźwięk — aby go odsłuchać, po prostu kliknij na dane wyrażenie.

Aplikacja mobilna

Nasza uhonorowana nagrodami aplikacja do nauki zwrotów angielskich dla urządzeń z systemem Android zawiera ponad 6000 przydatnych angielskich wyrażeń i słów z dźwiękiem.

Get it on Google Play

Wesprzyj naszą pracę

Pomóż nam ulepszyć tę stronę, stając się zwolennikiem na Patreon. Korzyści obejmują usunięcie wszystkich reklam z witryny i dostęp do kanału Speak Languages Discord.

Zostań zwolennikiem