Korzystanie z telefonu

Zwroty zawarte w tej części są powszechnie używane w rozmowie z kimś przez telefon, dzowniąc do biura numerów oraz korzystając z komórki.

Wykonywanie lub odbieranie telefonu

hello! słucham!
John speaking John przy telefonie
it's Maria here tu Maria
could I speak to …, please? czy mogę rozmawiać z …?
Bill Billem
speaking! przy telefonie!
who's calling? kto mówi?
could I ask who's calling? czy mogę zapytać kto mówi?
where are you calling from? skąd pan dzwoni?
what company are you calling from? z jakiej firmy pan dzwoni?
how do you spell that? jak to się pisze?
do you know what extension he's on? wiesz jaki on ma numer wewnętrzny?
one moment, please chwileczkę
hold the line, please proszę zaczekać
I'll put him on już z nim łączę
I'll put her on już z nią łączę
I'm sorry, he's … niestety on jest …
not available at the moment w tej chwili nieobecny
in a meeting na spotkaniu
I'm sorry, she's … niestety ona …
on another call rozmawia z kimś na drugiej linii
not in at the moment jest w tej chwili nieobecna
would you like to leave a message? czy chciałby pan zostawić wiadomość?
could you ask him to call me? czy może pan go poprosić, żeby do mnie zadzwonił?
could you ask her to call me? czy może pan ją poprosić, żeby do mnie zadzwoniła?
can I take your number? czy mogę prosić pana numer telefonu?
what's your number? jaki jest pana numer telefonu?
could I take your name and number, please? czy mogę prosić pana godność i numer telefonu?
I'll call back later zadzwonię później
is it convenient to talk at the moment? czy może pan teraz rozmawiać?
can I call you back? czy mogę do pana oddzwonić?
please call back later proszę zadzwonić później
thanks for calling dziękuję za telefon
how do I get an outside line? jak mogę zadzwonić na numer zewnętrzny?
have you got a telephone directory? czy ma pan książkę telefoniczną?
can I use your phone? czy mogę skorzystać z pana telefonu?

Jeśli odebrałeś niepożądany telefon, mogą ci się przydać następujące wyrażenia:

I'm sorry, I'm not interested przepraszam, ale nie jestem zainteresowany
sorry, I'm busy at the moment przepraszam, ale jestem w tej chwili zajęty

Problemy

I can't get a dialling tone nie ma sygnału
the line's engaged linia jest zajęta
I can't get through at the moment nie mogę w tej chwili się dodzwonić
I'm only getting an answering machine włącza się ciągle sekretarka
sorry, you must have the wrong number przykro mi, musi pan mieć zły numer
can you hear me OK? dobrze mnie pan słyszy?
I can't hear you very well nie słyszę pana zbyt dobrze
it's a bad line jest kiepskie połączenie
could you please repeat that? czy może pan to powtórzyć?
I've been cut off rozłączyło mnie

Biuro numerów

do you know the number for …? czy znasz numer telefonu do …?
directory enquiries biura numerów
international directory enquiries biura numerów międzynarodowych
could you tell me the number for …? czy może mi pan podać numer telefonu do …?
the National Gallery Galerii Narodowej?
do you know the address? czy zna pan adres?
I'm afraid that number's ex-directory obawiam się, że ten numer jest zastrzeżony
could you tell me the dialing code for …? czy może mi pan podać numer kierunkowy do …?
Manchester Manchesteru

Telefony komórkowe

my battery's about to run out bateria mi się rozładowuje
I need to charge up my phone muszę naładować baterię
I'm about to run out of credit zaraz skończą mi się pieniądze na karcie
sorry, I ran out of credit przepraszam, skończyły mi się pieniądze na karcie
I can't get a signal nie mogę złapać zasięgu
I've got a very weak signal mam bardzo słaby zasięg
I'll send you a text wyślę ci SMSa
I'll text you later wyślę ci SMSa później
could I borrow your phone, please? mogę pożyczyć twój telefon?
I'd like a phonecard, please poproszę kartę telefoniczną

Przykładowa wiadomość na sekretarce

Thank you for calling. Dziękujemy za telefon.
There's no-one here to take your call at the moment. W tej chwili nie ma nikogo, kto mógłby odebrać.
Please leave a message after the tone, and we'll get back to you as soon as possible. Prosimy zostawić wiadomość po sygnale, a my oddzwonimy jak tylko będziemy mogli.
sound

Dla wszystkich angielskich zwrotów na tej stronie dostępny jest dźwięk — aby go odsłuchać, po prostu kliknij na dane wyrażenie.

Aplikacja mobilna

Nasza uhonorowana nagrodami aplikacja do nauki zwrotów angielskich dla urządzeń z systemem Android zawiera ponad 6000 przydatnych angielskich wyrażeń i słów z dźwiękiem.

Get it on Google Play

Wesprzyj naszą pracę

Pomóż nam ulepszyć tę stronę, stając się zwolennikiem na Patreon. Korzyści obejmują usunięcie wszystkich reklam z witryny i dostęp do kanału Speak Languages Discord.

Zostań zwolennikiem