Która godzina?

Naucz się jak określać czas po angielsku.

W języku angielskim zazwyczaj używa się 12- godzinnego zagaru do określania czasu. Natomiast zegar 24- godzinny jest stosowany w rozkładach jazdy.

Pytanie o czas

what's the time? która godzina?
what time is it? która jest godzina?
could you tell me the time, please? czy możesz mi powiedzieć, która jest godzina?
do you happen to have the time? masz może przypadkiem zegarek?
do you know what time it is? wiesz która jest godzina?

Określanie czasu

it's … jest …
exactly ... dokładnie ...
about ... około ...
almost ... prawie ...
just gone ... właśnie minęła …
one o'clock pierwsza
two o'clock druga
three o'clock trzecia
four o'clock czwarta
five o'clock piąta
six o'clock szósta
seven o'clock siódma
eight o'clock ósma
nine o'clock dziewiąta
ten o'clock dziesiąta
eleven o'clock jedenasta
twelve o'clock dwunasta
quarter past … kwadrans po …
one pierwszej
two drugiej
three trzeciej
half past … wpół do …
one drugiej
two trzeciej
three czwartej
quarter to … za piętnaście …
one pierwsza
two druga
three trzecia
five past one pięć po pierwszej
ten past one dziesięć po pierwszej
twenty past one dwadzieścia po pierwszej
twenty-five past one dwadzieścia pięć po pierwszej
five to two za pięć druga
ten to two za dziesięć druga
twenty to two za dwadzieścia druga
twenty-five to two za dwadzieścia pięć druga
ten fifteen dziesiąta piętnaście
ten thirty dziesiąta trzydzieści
ten forty-five dziesiąta czterdzieści pięć
ten am dziesiąta rano
six pm szósta wieczorem
noon lub midday południe
midnight północ

W języku angielskim jest także możliwe wyrażenie czasu poprzez określenie godziny, następnie minut i w razie potrzeby dodanie am lub pm, np.:

11.47am 11:47 rano
2.13pm 2:13 po południu

Zegary

my watch is … mój zegarek się …
fast śpieszy
slow późni
that clock's a little … ten zegar trochę się …
fast śpieszy
slow późni
sound

Dla wszystkich angielskich zwrotów na tej stronie dostępny jest dźwięk — aby go odsłuchać, po prostu kliknij na dane wyrażenie.

Aplikacja mobilna

Nasza uhonorowana nagrodami aplikacja do nauki zwrotów angielskich dla urządzeń z systemem Android zawiera ponad 6000 przydatnych angielskich wyrażeń i słów z dźwiękiem.

Get it on Google Play