Nagłe wypadki

Poniżej znajdują się niektóre angielskie zwroty i wykrzyknienia stosowane w okolicznościach nagłych wypadków oraz innych trudnych sytuacji. Miejmy nadzieję, że nie będziesz potrzebował ich użyć!

Pamiętaj, że w prawdziwej sytuacji nagłego wypadku, w Wielkiej Brytanii możesz wezwać służby ratownicze dzwoniąc na numer 999; w USA i Kanadzie należy wybrać numer 911.

help! pomocy!
be careful! bądź ostrożny!
look out! lub watch out! uważaj!
please help me pomóż mi proszę

Ratownictwo medyczne

call an ambulance! wezwij karetkę!
I need a doctor potrzebuję lekarza
there's been an accident był wypadek
please hurry! proszę się pospieszyć!
I've cut myself skaleczyłem się
I've burnt myself oparzyłem się
are you OK? czy wszystko w porządku?
is everyone OK? czy wszyscy są cali?

Przestępstwo

stop, thief! zatrzymajcie złodzieja!
call the police! dzwoń na policję!
my wallet's been stolen ukradli mi portfel
my purse has been stolen ukradli mi portmonetkę
my handbag's been stolen ukradli mi torebkę
my laptop's been stolen ukradli mi laptopa
my phone's been stolen ukradli mi telefon
I'd like to report a theft chciałbym zgłosić kradzież
my car's been broken into ktoś się włamał do mojego samochodu
I've been mugged zostałem napadnięty
I've been attacked zostałem zaatakowany

Pożar

fire! pożar!
call the fire brigade! dzwoń po straż pożarną!
can you smell burning? czujesz dym?
there's a fire pali się
the building's on fire budynek się pali

Inne trudne sytuacje

I'm lost zgubiłem się
we're lost zgubiliśmy się
I can't find my … nie mogę znaleźć …
keys kluczy
passport paszportu
mobile komórki
I've lost my … zgubiłem …
wallet portfel
purse portmonetkę
camera aparat fotograficzny
I've locked myself out of my … zatrzasnąłem klucze …
car w samochodzie
room w pokoju
please leave me alone zostaw mnie w spokoju
go away! idź stąd!
sound

Dla wszystkich angielskich zwrotów na tej stronie dostępny jest dźwięk — aby go odsłuchać, po prostu kliknij na dane wyrażenie.

Aplikacja mobilna

Nasza uhonorowana nagrodami aplikacja do nauki zwrotów angielskich dla urządzeń z systemem Android zawiera ponad 6000 przydatnych angielskich wyrażeń i słów z dźwiękiem.

Get it on Google Play