Pisanie listów i e-maili

Poniżej znajdują się zwroty i konwencje stylistyczne, które mogą ci się przydać podczas pisania listów i e-maili po angielsku.

Pisanie listu nieformalnego

Zacznij list od słowa Dear i imienia osoby, do której piszesz, na przykład:

Dear Mark, Drogi Marku!
Dear Jane, Droga Jane!

Tutaj są przykłady tego, co możesz napisać:

Thanks for your … Dziękuję za twój/ twoją/ twoje …
letter list
postcard pocztówkę
present prezent
invitation zaproszenie
Sorry it's taken me so long to write. Przepraszam, że tak długo nie odpisywałem.
I hope you're well. Mam nadzieję, że wszystko u Ciebie dobrze.
Good to see you again last week. Miło było Cię znowu zobaczyć w zeszłym tygodniu.
Look forward to seeing you soon! Nie mogę się doczekać naszego spotkania wkrótce!

Tutaj znajdują się typowe sposoby zakończenia nieformalnego listu:

Best wishes, Z pozdrowieniami,
Kind regards, Pozdrawiam,

Pisząc do kogoś z rodziny, partnera lub bliskiego przyjaciela, możesz zakończyć list w następujący sposób:

Love, Całuję,

Zakończ list podpisując się swoim imieniem.

Pisanie e-maila

E-maile, niezależnie czy wysyłane w celach zawodowych czy osobistych, zazwyczaj są pisane w mniej formalnym stylu niż listy.

Należy zawsze wpisać temat e- maila, który powinien streścić jego zawartość w kilku słowach.

Konwencje stylistyczne rozpoczęcia e-maila w kontekście zawodowym są różne, jednak, jeśli znasz odbiorcę, zwrócenie się po imieniu jest dosyć powszechne zarówno w korespondencji osobistej jak i zawodowej.

Użycie Dear nie jest obowiązkowe, chociaż niektórzy wolą to sformułowanie.

Ogólnie rzecz biorąc, treść e-maili zawodowych powinna być zwięzła i na temat.

Jeżeli wysyłasz jakieś załączniki, koniecznie wspomnij o tym w e-mailu.

Do zakończenia osobistego e-maila, możesz użyć tych samych sformułowań, co w nieformalnym liście.

Konwencje stylistyczne do zakończenia e-maila w kontekście zawodowym są różne, jednak następujące wyrażenia są adekwatne:

Regards, Pozdrawiam,
Kind regards, Z pozdrowieniami,
Best regards, Z poważaniem,
With kind regards, Z wyrazami szacunku,

W e-mailach zawodowych, należy również podać na końcu swoje imię i nazwisko, nazwę organizacji i dane kontaktowe.

Pisanie listu formalnego

Jeżeli znasz nazwisko osoby, do której piszesz, zacznij list od użycia zwrotu Dear Mr (do mężczyzny), Dear Mrs (do kobiety zamężnej), Dear Miss (do kobiety niezamężnej) lub Dear Ms (do kobiety niezamężnej lub gdy nie wiesz jaki jest jej stan cywilny), a następnie nazwiska, na przykład:

Dear Mr Smith, Szanowny Panie Smith,
Dear Mrs Jones, Szanowna Pani Jones,
Dear Miss Richards, Szanowna Pani Richards,
Dear Ms Shepherd, Szanowa Pani Shepherd,

Jeśli nie znasz nazwiska, zacznij następująco:

Dear Sir, Szanowny Panie,
Dear Madam, Szanowna Pani,
Dear Sir or Madam, Szanowny Panie, / Szanowna Pani,

Tutaj znajdują się przykłady tego, co możesz napisać w liście formalnym:

I am writing in reply to your letter of 4 September regarding your outstanding invoice. Zwracam się do Państwa w odpowiedzi na list, który otrzymałem 4 września, dotyczący Państwa zaległej faktury.
Further to our conversation, I'm pleased to confirm our appointment for 9.30am on Tuesday, 7 January. W odniesieniu do naszej rozmowy, chciałbym niniejszym potwierdzić, że nasze spotkanie odbędzie się we wtorek 7 stycznia o godzinie 9:30.
I would be grateful if you could attend to this matter as soon as possible. Byłbym wdzięczny, gdyby mógł Pan zająć się tą sprawą w trybie natychmiastowym.
If you would like any further information, please don't hesitate to contact me. Gdyby potrzebował Pan dalszych informacji, bardzo proszę o kontakt ze mną.

Jeśli chciałbyś otrzymać odpowiedź, możesz na zakończenie listu użyć następującego zdania:

I look forward to hearing from you. Liczę na Państwa odpowiedź.

Jeżeli zacząłeś list od Dear Mr, Dear Mrs, Dear Miss lub Dear Ms, powinieneś go zakończyć za pomocą następującego sformułowania:

Yours sincerely, Z poważaniem,

Natomiast, jeśli zacząłeś list od Dear Sir, Dear Madam lub Dear Sir or Madam, wtedy zakończ go następująco:

Yours faithfully, Z wyrazami szacunku,

Na końcu podpisz się, a następnie podaj swoje imię i nazwisko drukowanymi literami.

sound

Dla wszystkich angielskich zwrotów na tej stronie dostępny jest dźwięk — aby go odsłuchać, po prostu kliknij na dane wyrażenie.

Aplikacja mobilna

Nasza uhonorowana nagrodami aplikacja do nauki zwrotów angielskich dla urządzeń z systemem Android zawiera ponad 6000 przydatnych angielskich wyrażeń i słów z dźwiękiem.

Get it on Google Play

Wesprzyj naszą pracę

Pomóż nam ulepszyć tę stronę, stając się zwolennikiem na Patreon. Korzyści obejmują usunięcie wszystkich reklam z witryny i dostęp do kanału Speak Languages Discord.

Zostań zwolennikiem