Podróżowanie samolotem

Poniżej znajdują się zwroty przydatne podczas podróży samolotem, a także oznaczenia i tabliczki informacyjne, które zobaczysz na lotnisku.

Odprawianie się

I've come to collect my tickets chciałbym odebrać moje bilety
I booked on the internet dokonałem rezerwacji przez internet
do you have your booking reference? czy ma pan numer rezerwacji?
your passport and ticket, please poproszę pana paszport i bilet
here's my booking reference proszę mój numer rezerwacji (podając go)
where are you flying to? dokąd pan leci?
did you pack your bags yourself? czy sam pan się pakował?
has anyone had access to your bags in the meantime? czy ktokolwiek miał dostęp do pana bagaży w międzyczasie?
do you have any liquids or sharp objects in your hand baggage? czy ma pan jakieś płyny lub ostre przedmioty w bagażu podręcznym?
how many bags are you checking in? ile sztuk bagażu rejestrowanego pan nadaje?
could I see your hand baggage, please? czy mógłbym zobaczyć pana bagaż podręczny?
do I need to check this in or can I take it with me? muszę to oddać do odprawy czy mogę to zabrać ze sobą?
you'll need to check that in będzie pan musiał oddać to do odprawy
there's an excess baggage charge of … opłata za nadbagaż wynosi …
£30 30 funtów
would you like a window or an aisle seat? chciałby pan miejsce przy oknie czy przy korytarzu?
enjoy your flight! życzymy miłego lotu!
where can I get a trolley? gdzie mogę znaleźć wózek?

Kontrola bezpieczeństwa

are you carrying any liquids? czy ma pan przy sobie jakieś płyny?
could you take off your …, please? czy mógłby pan zdjąć …?
coat płaszcz
shoes buty
belt pasek
could you put any metallic objects into the tray, please? czy mógłby pan umieścić wszystkie przedmioty metalowe w tym pojemniku?
please empty your pockets proszę opróżnić kieszenie
please take your laptop out of its case proszę wyjąć laptopa z torby
I'm afraid you can't take that through przykro mi, ale nie może pan tego ze sobą zabrać

W hali odlotów

what's the flight number? jaki jest numer lotu?
which gate do we need? jaki jest numer naszego wyjścia?
last call for passenger Smith travelling to Miami, please proceed immediately to Gate number 32 ostatnie wezwanie na pokład, pan Smith podróżujący do Miami proszony jest natychmiast do wyjścia numer 32
the flight's been delayed lot będzie opóźniony
the flight's been cancelled lot został odwołany
we'd like to apologise for the delay chcielibyśmy przeprosić za opóźnienie
could I see your passport and boarding card, please? czy mogę prosić o paszport i kartę pokładową?

W samolocie

what's your seat number? jaki ma pan numer miejsca?
could you please put that in the overhead locker? czy mógłby pan to umieścić w schowku nad głową?
please pay attention to this short safety demonstration prosimy o uwagę podczas krótkiej demonstracji zasad bezpieczeństwa
please turn off all mobile phones and electronic devices proszę wyłączyć telefony komórkowe oraz urządzenia elektroniczne
the captain has turned off the Fasten Seatbelt sign kapitan wyłączył sydnalizację "zapiąć pasy"
how long does the flight take? ile będzie trwał lot?
would you like any food or refreshments? czy życzy pan sobie coś do jedzenia lub picia?
the captain has switched on the Fasten Seatbelt sign kapitan włączył sygnalizację "zapiąć pasy"
we'll be landing in about fifteen minutes będziemy lądowali za około piętnaście minut
please fasten your seatbelt and return your seat to the upright position prosimy zapiąć pasy oraz ustawić oparcie fotela w pozycji pionowej
please stay in your seat until the aircraft has come to a complete standstill and the Fasten Seatbelt sign has been switched off prosimy o pozostanie na swoich miejscach aż do całkowitego zatrzymania się samolotu, a sygnalizacja "zapiąć pasy" nie zostanie wyłączona
the local time is … jest … czasu miejscowego
9.34pm 21:34

Oznaczenia i napisy, które możesz zobaczyć na lotnisku

Short stay (skrót od Short stay car park) parking krótkoterminowy
Long stay (skrót od Long stay car park) parking długoterminowy
Arrivals Przyloty
Departures Odloty
International check-in Odprawa międzynarodowa
International departures Odloty międzynarodowe
Domestic flights Loty krajowe
Toilets Toalety
Information Informacja
Ticket offices Kasy biletowe
Lockers Przechowalnia bagażu
Payphones Automaty telefoniczne
Restaurant Restauracja
Check-in closes 40 minutes before departure Odprawa kończy się na 40 minut przed odlotem
Gates 1-32 Wyścia 1-32
Tax free shopping zakupy wolne od podatku
Duty free shopping zakupy w sklepie wolnocłowym
Transfers Połączenia tranzytowe
Flight connections Połączenia lotnicze
Baggage reclaim Odbiór bagażu
Passport control Kontrola paszportowa
Customs Odprawa celna
Taxis Taxi
Car hire Wynajem samochodu
Departures board Tablica odlotów
Check-in open Odprawa otwarta
Go to Gate ... Proszę udać się do wyjścia numer…
Delayed Opóźniony
Cancelled Odwołany
Now boarding Wejście na pokład
Last call Ostatnie wezwanie
Gate closing Wejście na pokład dobiega końca
Gate closed Wyjście zamknięte
Departed Odleciał
Arrivals board Tablica przylotów
Expected 23:25 Oczekiwany o 23:25
Landed 09:52 Wylądował o 09:52
sound

Dla wszystkich angielskich zwrotów na tej stronie dostępny jest dźwięk — aby go odsłuchać, po prostu kliknij na dane wyrażenie.

Aplikacja mobilna

Nasza uhonorowana nagrodami aplikacja do nauki zwrotów angielskich dla urządzeń z systemem Android zawiera ponad 6000 przydatnych angielskich wyrażeń i słów z dźwiękiem.

Get it on Google Play

Wesprzyj naszą pracę

Pomóż nam ulepszyć tę stronę, stając się zwolennikiem na Patreon. Korzyści obejmują usunięcie wszystkich reklam z witryny i dostęp do kanału Speak Languages Discord.

Zostań zwolennikiem