Podróżowanie statkiem

Poniżej znajdują się zwroty, które przydadzą ci się podczas podróżowania statkiem, a także niektóre oznakowania i tabliczki informacyjne, które możesz napotkać.

Dokonywanie rezerwacji

what time's the next boat to …? kiedy jest następny prom do …?
Calais Calais
I'd like a … cabin poproszę kabinę …
two-berth z dwoma kojami
four-berth z czterema kojami
we don't need a cabin nie potrzebujemy kabiny
I'd like a ticket for a car and two passengers poproszę o bilet na samochód oraz dwóch pasażerów
I'd like a ticket for a foot passenger poproszę bilet dla pasażera pieszego
how long does the crossing take? ile trwa przeprawa?
what time does the ferry arrive in …? o której prom dopływa do …?
Stockholm Sztokholmu
how soon before the departure time do we have to arrive? na ile czasu przed planowanym odpłynięciem promu należy się stawić?

Na pokładzie statku

where's the information desk? gdzie jest punkt informacyjny?
where's cabin number …? gdzie jest kabina numer …?
258 258
which deck's the … on? na którym pokładzie jest …?
buffet restauracja bufetowa
restaurant restauracja
bar bar
shop sklep
cinema kino
bureau de change kantor
I feel seasick mam chorobę morską
the sea's very rough morze jest bardzo wzburzone
the sea's quite calm morze jest całkiem spokojne
all car passengers, please make your way down to the car decks for disembarkation wszyscy kierowcy i pasażerowie pojazdów proszeni są o udanie się na pokład samochodowy w celu opuszczenia promu
we will be arriving in port in approximately 30 minutes' time do portu dopłyniemy za około 30 minut
please vacate your cabins prosimy o opuszczenie kabin

Napisy i oznaczenia, które możesz zobaczyć na statku

Cabin Kajuta
Deck Pokład
Stairs Schody
Information Informacja
Restaurant Restauracja
Cinema Kino
Shop Sklep
Lifejackets Kamizelki ratunkowe
sound

Dla wszystkich angielskich zwrotów na tej stronie dostępny jest dźwięk — aby go odsłuchać, po prostu kliknij na dane wyrażenie.

Aplikacja mobilna

Nasza uhonorowana nagrodami aplikacja do nauki zwrotów angielskich dla urządzeń z systemem Android zawiera ponad 6000 przydatnych angielskich wyrażeń i słów z dźwiękiem.

Get it on Google Play

Wesprzyj naszą pracę

Pomóż nam ulepszyć tę stronę, stając się zwolennikiem na Patreon. Korzyści obejmują usunięcie wszystkich reklam z witryny i dostęp do kanału Speak Languages Discord.

Zostań zwolennikiem