Podstawowe zwroty

W tej części znajdują się podstawowe zwroty angielskie, stosowane w rozmowach codziennych oraz niektóre powszechnie używane słowa, które można zobaczyć na znakach i tabliczkach informacyjnych.

yes tak
no nie
maybe lub perhaps może lub być może
please proszę
thanks dzięki
thank you dziękuję
thanks very much wielkie dzięki
thank you very much dziękuję bardzo

Poniżej znajdują się niektóre zwroty grzecznościowe, za pomocą których można odpowiedzieć na podziękowanie:

you're welcome proszę (w odpowiedzi na dziękuję)
don't mention it nie ma o czym mówić (w odpowiedzi na dziękuję)
not at all nie ma za co (w odpowiedzi na dziękuję)

Przywitania i pożegnania

Różne sposoby na przywitanie się z kimś:

hi hej (dosyć potocznie)
hello cześć
good morning dzień dobry (używane przed południem)
good afternoon dzień dobry (używane po południu do 18:00)
good evening dobry wieczór (używane po 18:00)

Z kolei poniżej znajdują się różne inne wyrażenia, które można użyć przy pożegnaniu:

bye pa
goodbye do widzenia
goodnight dobranoc
see you! do zobaczenia!
see you soon! do zobaczenia wkrótce!
see you later! do zobaczenia później!
have a nice day! miłego dnia!
have a good weekend! miłego weekendu!

Przyciąganie czyjejś uwagi i przepraszanie

excuse me przepraszam (można użyć, aby przyciągnąć czyjąś uwagę, ominąć kogoś lub przeprosić)
sorry przepraszam

Jeśli ktoś cię przeprasza, możesz odpowiedzieć za pomocą jednego z poniższych wyrażeń:

no problem nie ma problemu (w odpowiedzi na przepraszam)
it's OK lub that's OK w porządku (w odpowiedzi na przepraszam)
don't worry about it nie ma sprawy (w odpowiedzi na przepraszam)

Daj się zrozumieć

do you speak English? czy mówisz po angielsku?
I don't speak English nie mówię po angielsku
I don't speak much English nie mówię za dużo po angielsku
I only speak very little English mówię tylko trochę po angielsku
I speak a little English mówię trochę po angielsku
please speak more slowly mów trochę wolniej
please write it down możesz to napisać?
could you please repeat that? czy możesz to powtórzyć?
I understand rozumiem
I don't understand nie rozumiem

Inne podstawowe zwroty

I know wiem
I don't know nie wiem
excuse me, where's the toilet? przepraszam, gdzie jest toaleta?
excuse me, where's the Gents? przepraszam, gdzie jest męska toaleta?
excuse me, where's the Ladies? przepraszam, gdzie jest damska toaleta?

Z czym możesz się spotkać

Entrance Wejście
Exit Wyjście
Emergency exit Wyjście ewakuacyjne
Push Pchać
Pull Ciągnąć
Toilets Toalety
WC WC
Gentlemen (często używany skrót to Gents) Panowie (ubikacja)
Ladies Panie (ubikacja)
Vacant Wolne
Occupied lub Engaged Zajęte
Out of order Nieczynny
No smoking Zakaz palenia
Private Prywatne
No entry Wstęp wzbroniony
sound

Dla wszystkich angielskich zwrotów na tej stronie dostępny jest dźwięk — aby go odsłuchać, po prostu kliknij na dane wyrażenie.

Aplikacja mobilna

Nasza uhonorowana nagrodami aplikacja do nauki zwrotów angielskich dla urządzeń z systemem Android zawiera ponad 6000 przydatnych angielskich wyrażeń i słów z dźwiękiem.

Get it on Google Play