Pogoda

W szczególności Brytyjczycy uwielbiają rozmawiać o pogodzie! Poniżej znajduje się zbiór przydatnych wyrażeń.

Warunki pogodowe

what's the weather like? jaka jest pogoda?
it's … jest …
sunny słonecznie
cloudy pochmurno
windy wietrznie
foggy mgliście
stormy burzowo
it's … pada …
raining deszcz
hailing grad
snowing śnieg
what a nice day! jaki ładny dzień!
what a beautiful day! jaki piękny dzień!
it's not a very nice day dzień jest niespecjalnie ładny
what a terrible day! jaki okropny dzień!
what miserable weather! jaka paskudna pogoda!
it's starting to rain zaczęło padać
it's stopped raining przestało padać
it's pouring with rain leje
it's raining cats and dogs leje (dosłownie: padają koty i psy)
the weather's fine pogoda jest w porządku
the sun's shining słońce świeci
there's not a cloud in the sky nie ma jednej chmury na niebie
the sky's overcast niebo jest zachmurzone
it's clearing up przejaśnia się
the sun's come out wyszło słońce
the sun's just gone in słońce zaszło za chmury
there's a strong wind jest silny wiatr
the wind's dropped wiatr słabnie
that sounds like thunder brzmi jak grzmot
that's lightning to był piorun
we had a lot of heavy rain this morning mieliśmy rano ulewę
we haven't had any rain for a fortnight nie padało od dwóch tygodni

Temperatura

what's the temperature? jaka jest temperatura?
it's 22°C jest 22°C
temperatures are in the mid-20s temperatura wynosi około 25 stopni
what temperature do you think it is? jak myślisz, ile jest stopni?
probably about 30°C pewnie około 30°C
it's … jest …
hot gorąco
cold zimno
baking hot skwar
freezing okropnie zimno
freezing cold strasznie zimno
it's below freezing jest poniżej zera

Prognoza pogody

what's the forecast? jaka jest prognoza?
what's the forecast like? jaka jest prognoza pogody?
it's forecast to rain przewidują opady
it's going to freeze tonight w nocy będzie mróz
it looks like rain wygląda na deszcz
it looks like it's going to rain wygląda na to, że będzie padać
we're expecting a thunderstorm pewnie będzie burza z piorunami
it's supposed to clear up later ma się przejaśnić później
sound

Dla wszystkich angielskich zwrotów na tej stronie dostępny jest dźwięk — aby go odsłuchać, po prostu kliknij na dane wyrażenie.

Aplikacja mobilna

Nasza uhonorowana nagrodami aplikacja do nauki zwrotów angielskich dla urządzeń z systemem Android zawiera ponad 6000 przydatnych angielskich wyrażeń i słów z dźwiękiem.

Get it on Google Play