Religia

Poniżej znajdują się niektóre zwroty angielskie dotyczące religii, które umożliwią ci rozmowę na temat tego czy jesteś religijny oraz jakiego jesteś wyznania.

are you religious? jesteś religijny?
no, I'm … nie, jestem …
an atheist ateistą
agnostic agnostykiem
what religion are you? jakiego jesteś wyznania?
I'm a … jestem …
Christian chrześcijaninem
Muslim muzułmaninem
Buddhist buddystą
Sikh sikhem
Hindu hinduistą
Protestant protestantem
Catholic katolikiem
I'm Jewish jestem Żydem
do you believe in God? wierzysz w Boga?
I believe in God wierzę w Boga
I don't believe in God nie wierzę w Boga
do you believe in life after death? wierzysz w życie po śmierci?
do you believe in reincarnation? wierzysz w reinkarnację?

Miejsca kultu

is there a … near here? czy jest tu w pobliżu … ?
church kościół
mosque meczet
synagogue synagoga
temple świątynia
sound

Dla wszystkich angielskich zwrotów na tej stronie dostępny jest dźwięk — aby go odsłuchać, po prostu kliknij na dane wyrażenie.

Aplikacja mobilna

Nasza uhonorowana nagrodami aplikacja do nauki zwrotów angielskich dla urządzeń z systemem Android zawiera ponad 6000 przydatnych angielskich wyrażeń i słów z dźwiękiem.

Get it on Google Play