Rozmowa ogólna

Poniżej znajdują się popularne zwroty angielskie, używane w ogólnej rozmowie z osobami, które już znasz.

Pytanie o to, co u kogoś słychać

how are you? jak się masz?
how's it going? jak leci? (dosyć potocznie)
how are you doing? co słychać? (dosyć potocznie)
how's life? jak żyjesz? (dosyć potocznie)
how are things? jak się mają sprawy? (dosyć potocznie)
I'm fine, thanks u mnie w porządku, dzięki
I'm OK, thanks u mnie ok, dzięki
not too bad, thanks nieźle, dzięki
alright, thanks w porządku, dzięki
not so well tak sobie
how about you? a co tam u ciebie?
and you? a u ciebie?
and yourself? a u ciebie?

Pytanie o to, co ktoś ostatnio robił

what are you up to? co robisz?
what have you been up to? co porabiałeś ostatnio?
working a lot dużo pracy
studying a lot dużo nauki
I've been very busy byłem bardzo zajęty
same as usual to samo co zwykle
not much lub not a lot nic takiego
I've just come back from … właśnie wróciłem z …
Portugal Portugalii

Pytanie o to, gdzie ktoś jest

where are you? gdzie jesteś?
I'm … jestem …
at home w domu
at work w pracy
in town na mieście
in the countryside na wsi
at the shops na zakupach
on a train w pociągu
at Peter's u Peter'a

Pytanie o czyjeś plany

do you have any plans for the summer? masz jakieś plany na lato?
what are you doing for …? co robisz …?
Christmas w Święta Bożego Narodzenia
New Year w Nowy Rok
Easter na Wielkanoc
sound

Dla wszystkich angielskich zwrotów na tej stronie dostępny jest dźwięk — aby go odsłuchać, po prostu kliknij na dane wyrażenie.

Aplikacja mobilna

Nasza uhonorowana nagrodami aplikacja do nauki zwrotów angielskich dla urządzeń z systemem Android zawiera ponad 6000 przydatnych angielskich wyrażeń i słów z dźwiękiem.

Get it on Google Play