U lekarza

Jeśli będziesz potrzebował pójść do lekarza podczas swojego pobytu, niektóre z tych zwrotów okażą się niezbędne.

W recepcji

I'd like to see a doctor chciałbym porozmawiać z lekarzem
do you have an appointment? był pan umówiony na wizytę?
is it urgent? czy to jest pilne?
I'd like to make an appointment to see Dr … chciałbym omówić się na wizytę do doktora …
Robinson Robinsona
do you have any doctors who speak …? czy są jacyś lekarze mówiący po …?
Spanish hiszpańsku
do you have private medical insurance? czy ma pan prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
have you got a European Health Insurance card? czy ma pan Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego?
please take a seat proszę usiąść
the doctor's ready to see you now może pan już wejść do gabinetu

Omawianie objawów

how can I help you? w czym mogę panu pomóc?
what's the problem? na czym polega problem?
what are your symptoms? jakie ma pan objawy?
I've got a … mam …
temperature temperaturę
sore throat ból gardła
headache ból głowy
rash wysypkę
I've been feeling sick mam mdłości
I've been having headaches ostatnio miałem bóle głowy
I'm very congested mam wzdęcia
my joints are aching bolą mnie stawy
I've got diarrhoea mam rozwolnienie
I'm constipated mam zatwardzenie
I've got a lump mam guzek
I've got a swollen … mam spuchniętą …
ankle kostkę
I'm in a lot of pain mam ostry ból
I've got a pain in my … bolą/ boli mnie …
back plecy
chest klatka piersiowa
I think I've pulled a muscle in my leg wydaje mi się, że naciągnąłem mięsień w nodze
I'm … jestem …
asthmatic astmatykiem
diabetic cukrzykiem
epileptic epileptykiem
I need … potrzebuję …
another inhaler nowy inhalator
some more insulin więcej insuliny
I'm having difficulty breathing mam trudności z oddychaniem
I've got very little energy mam bardzo mało energii
I've been feeling very tired od jakiegoś czasu czuję się bardzo zmęczony
I've been feeling depressed od jakiegoś czasu czuję się przygnębiony
I've been having difficulty sleeping od jakiegoś czasu mam trudności ze spaniem
how long have you been feeling like this? od jak dawna pan się tak czuje?
how have you been feeling generally? jak się pan ogólnie czuje ostatnio?
is there any possibility you might be pregnant? czy jest jakaś możliwość, że jest pani w ciąży?
I think I might be pregnant myślę, że mogę być w ciąży
do you have any allergies? czy jest pan na coś uczulony?
I'm allergic to antibiotics jestem uczulony na antybiotyki
are you on any sort of medication? czy bierze pan obecnie jakieś lekarstwa?
I need a sick note potrzebuję zwolnienie lekarskie

Podczas badania

can I have a look? czy mogę zobaczyć?
where does it hurt? w którym miejscu boli?
it hurts here boli tutaj
does it hurt when I press here? czy boli jak tu naciskam?
I'm going to take your … zmierzę panu …
blood pressure ciśnienie krwi
temperature temperaturę
pulse puls
could you roll up your sleeve? czy może pan podwinąć rękaw?
your blood pressure's … pana ciśnienie jest …
quite low dosyć niskie
normal w normie
rather high dosyć wysokie
very high bardzo wysokie
your temperature's … pana temperatura jest …
normal w normie
a little high trochę za wysoka
very high bardzo wysoka
open your mouth, please proszę otworzyć buzię
cough, please proszę zakasłać

Leczenie i porada lekarska

you're going to need a few stiches będzie pan musiał mieć założonych kilka szwów
I'm going to give you an injection zrobię panu zastrzyk
we need to take a … musimy pobrać …
urine sample próbkę moczu
blood sample próbkę krwi
you need to have a blood test musi pan zrobić sobie badanie krwi
I'm going to prescribe you some antibiotics przepiszę panu antybiotyki
take two of these pills three times a day proszę brać dwie tabletki trzy razy dziennie
take this prescription to the chemist proszę pójść z tą receptą do apteki
do you smoke? czy pan pali?
you should stop smoking powinien pan przestać palić
how much alcohol do you drink a week? ile alkoholu pan spożywa tygodniowo?
you should cut down on your drinking powinien pan ograniczyć spożywanie alkoholu
you need to try and lose some weight musi pan spróbować I zrzucić trochę wagi
I want to send you for an x-ray chcę wysłać pana na prześwietlenie
I want you to see a specialist chcę, żeby pan skonsultował się ze specjalistą
sound

Dla wszystkich angielskich zwrotów na tej stronie dostępny jest dźwięk — aby go odsłuchać, po prostu kliknij na dane wyrażenie.

Aplikacja mobilna

Nasza uhonorowana nagrodami aplikacja do nauki zwrotów angielskich dla urządzeń z systemem Android zawiera ponad 6000 przydatnych angielskich wyrażeń i słów z dźwiękiem.

Get it on Google Play

Wesprzyj naszą pracę

Pomóż nam ulepszyć tę stronę, stając się zwolennikiem na Patreon. Korzyści obejmują usunięcie wszystkich reklam z witryny i dostęp do kanału Speak Languages Discord.

Zostań zwolennikiem