W kinie

Poniżej znajdują się zwroty, które przydadzą ci się przy okazji wyjścia do kina i rozmowy o tym, co obejrzałeś.

Wybiranie filmu

what's on at the cinema? co grają w kinie?
is there anything good on at the cinema? czy jest coś dobrego w kinie?
what's this film about? o czym jest ten film?
have you seen it? widziałeś go?
who's in it? kto w nim gra?
it's … to jest …
a thriller thriller
a comedy komedia
a romantic comedy komedia romantyczna
a horror film horror
a documentary film dokumentalny
an animation animacja
a war film film wojenny
a western western
a science fiction film film science-fiction
a foreign film film zagraniczny
it's in … jest w języku …
French francuskim
Spanish hiszpańskim
with English subtitles z angielskimi napisami
it's just been released właśnie wszedł na ekrany
it's been out for about two months jest w kinach już od dwóch miesięcy
it's meant to be good podobno jest dobry

W kinie

shall we get some popcorn? kupimy popcorn?
salted or sweet? słony czy słodki?
do you want anything to drink? chcesz coś do picia?
where do you want to sit? gdzie chcesz siedzieć?
near the back bardziej z tyłu
near the front bardziej z przodu
in the middle po środku

Rozmowa na temat filmu

what did you think? jak ci się podobał?
I enjoyed it podobał mi się
it was great jest świetny
it was really good jest bardzo dobry
it wasn't bad jest niezły
I thought it was rubbish uważam, że jest beznadziejny
it was one of the best films I've seen for ages to jeden z najlepszych filmów, jakie widziałem od lat
it had a good plot ma dobrą fabułę
the plot was quite complex fabuła jest dosyć złożona
it was too slow-moving ma zbyt wolną akcję
it was very fast-moving ma bardzo szybką akcję
the acting was … gra aktorska jest …
excellent świetna
good dobra
poor kiepska
terrible okropna
he's a very good actor on jest bardzo dobrym aktorem
she's a very good actress ona jest bardzo dobrą aktorką

Napisy, które możesz zobaczyć w kinie

Screen Sala
sound

Dla wszystkich angielskich zwrotów na tej stronie dostępny jest dźwięk — aby go odsłuchać, po prostu kliknij na dane wyrażenie.

Aplikacja mobilna

Nasza uhonorowana nagrodami aplikacja do nauki zwrotów angielskich dla urządzeń z systemem Android zawiera ponad 6000 przydatnych angielskich wyrażeń i słów z dźwiękiem.

Get it on Google Play