Zawieranie znajomości

Poniżej znajdują się niektóre zwroty angielskie, stosowane w sytuacjach poznawania nowych osób, w tym przedstawianie się oraz pewne proste tematy rozmowy.

Przedstawianie się

what's your name? jak masz na imię?
my name's … mam na imię …
Chris Chris
Emily Emily
I'm … jestem …
Ben Ben
Sophie Sophie
this is … to jest …
Lucy Lucy
my wife moja żona
my husband mój mąż
my boyfriend mój chłopak
my girlfriend moja dziewczyna
my son mój syn
my daughter moja córka
I'm sorry, I didn't catch your name przepraszam, nie usłyszałem twojego imienia
do you know each other? znacie się?
nice to meet you miło cię poznać
pleased to meet you miło cię poznać
how do you do? jak pan się miewa? (zwrot formalny używany przy zawieraniu znajomości; poprawna odpowiedź to how do you do?)
how do you know each other? jak się poznaliście?
we work together pracujemy razem
we used to work together pracowaliśmy razem
we were at school together chodziliśmy do tej samej szkoły
we're at university together studiujemy razem
we went to university together studiowaliśmy razem
through friends poprzez przyjaciół

Skąd jesteś

where are you from? skąd jesteś?
where do you come from? skąd pochodzisz?
whereabouts are you from? skąd jesteś?
I'm from … jestem z …
England Anglii
whereabouts in … are you from? skąd jesteś w …?
Canada Kanadzie
what part of … do you come from? z której części … pochodzisz?
Italy Włoch
where do you live? gdzie mieszkasz?
I live in … mieszkam …
London w Londynie
France we Francji
I'm originally from Dublin but now live in Edinburgh Pochodzę z Dublina, ale teraz mieszkam w Edynburgu
I was born in Australia but grew up in England Urodziłem się w Australii, ale wychowałem się w Anglii

Dalsza rozmowa

what brings you to …? co cię sprowadza do …?
England Anglii
I'm on holiday jestem na wakacjach
I'm on business jestem służbowo
I live here mieszkam tutaj
I work here pracuję tutaj
I study here studiuję tutaj
why did you come to …? dlaczego przyjechałeś do …?
the UK Wielkiej Brytanii?
I came here to work przyjechałem do pracy
I came here to study przyjechałem na studia
I wanted to live abroad chciałem mieszkać za granicą
how long have you lived here? od jak dawna tu mieszkasz?
I've only just arrived dopiero co przyjechałem
a few months kilka miesięcy
about a year około roku
just over two years ponad dwa lata
three years trzy lata
how long are you planning to stay here? jak długo planujesz tu zostać?
until August do sierpnia
a few months kilka miesięcy
another year jeszcze rok
I'm not sure nie jestem pewny
do you like it here? podoba ci się tutaj?
yes, I love it! tak, strasznie!
I like it a lot bardzo mi się podoba
it's OK jest ok
what do you like about it? co tutaj najbardziej lubisz?
I like the … lubię …
food jedzenie
weather pogodę
people ludzi

Wiek i urodziny

how old are you? ile masz lat?
I'm … mam …
twenty-two dwadzieścia dwa lata
thirty-eight trzydzieści osiem lat

Pamiętaj, że poprawne jest również użycie sformułowania years old po podaniu wieku, na przykład I'm forty-seven years old. Jednak rzadko jest ono stosowane w języku mówionym.

when's your birthday? kiedy masz urodziny?
it's … urodziny mam …
16 May 16 maja
2 October 2 października

Dzielenie mieszkania

who do you live with? z kim mieszkasz?
do you live with anybody? mieszkasz z kimś?
I live with … mieszkam z …
my boyfriend chłopakiem
my girlfriend dziewczyną
my partner moim partnerem
my husband mężem
my wife żoną
my parents rodzicami
a friend przyjacielem
friends przyjaciółmi
relatives krewnymi
do you live on your own? mieszkasz sam?
I live on my own mieszkam sam
I share with one other person mieszkam z jedną osobą
I share with … others mieszkam z … osobami
two dwiema
three trzema

Proszenie o dane kontaktowe

what's your phone number? jaki masz numer telefonu?
what's your email address? jaki masz e-mail?
what's your address? jaki masz adres?
could I take your phone number? czy mogę dostać twój numer telefonu?
could I take your email address? czy mogę dostać twój adres e-mail?
are you on …? jesteś na …?
Facebook Facebooku
Skype Skypie
what's your username? jaką masz nazwę użytkownika?
sound

Dla wszystkich angielskich zwrotów na tej stronie dostępny jest dźwięk — aby go odsłuchać, po prostu kliknij na dane wyrażenie.

Aplikacja mobilna

Nasza uhonorowana nagrodami aplikacja do nauki zwrotów angielskich dla urządzeń z systemem Android zawiera ponad 6000 przydatnych angielskich wyrażeń i słów z dźwiękiem.

Get it on Google Play