Język arabski

O języku arabskim

Arabski jest najbardziej rozpowszechnionym językiem z rodziny semickiej. Używa się go w wielu krajach Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu oraz posługują się nim społeczności imigranckie na innych obszarach. Jest blisko spokrewniony z hebrajskim.

Szacowana liczba osób, dla których arabski jest językiem ojczystym waha się od 250 do 400 milionów, jednak dodatkowo wiele milionów osób posługuje się nim jako drugim językiem.

W języku pisanym stosowany jest zapis pochodzący pierwotnie od języka aramejskiego. W języku mówionym istnieją znaczne rozbieżności na obszarze różnych krajów, w których mówi się po arabsku.

Dlaczego więc uczyć się arabskiego?

Powody natury biznesowej
Arabski jest wspólnym językiem dla wielu krajów Afryki Północnej oraz Bliskiego Wschodu i umiejętność posługiwania się nim ułatwi ci załatwianie interesów.

Turystyka
Znajomość arabskiego umożliwi ci porozumiewanie się z mieszkańcami w krajach na obszarze Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu, z których wiele posiada spektakularne miejsca historyczne.

Literatura
Znajomość arabskiego umożliwi ci czytanie dzieł literatury klasycznej oraz współczesnej w ich oryginalnej wersji.

Inne języki