Miesiące i pory roku

Naucz się nazw miesięcy i pór roku po duńsku. Pamiętaj, że nazw miesięcy nie pisze się wielką literą.

Miesiące

januarstyczeń
februarluty
martsmarzec
aprilkwiecień
majmaj
juniczerwiec
julilipiec
augustsierpień
septemberwrzesień
oktoberpaździernik
novemberlistopad
decembergrudzień
i januarw styczniu
i februarw lutym
i martsw marcu
i aprilw kwietniu
i majw maju
i juniw czerwcu
i juliw lipcu
i augustw sierpniu
i septemberwe wrześniu
i oktoberw październiku
i novemberw listopadzie
i decemberw grudniu

Pory roku

forårwiosna
sommerlato
efterårjesień
vinterzima
om foråretwiosną
om sommerenlatem
om efteråretjesienią
om vinterenzimą

Dni wolne i święta

påskeWielkanoc
julŚwięta Bożego Narodzenia