Liczby

Naucz się czytać liczby po estońsku.

Liczebniki główne

nullzero
üksjeden
kaksdwa
kolmtrzy
nelicztery
viispięć
kuussześć
seitsesiedem
kaheksaosiem
üheksadziewięć
kümmedziesięć
üksteistjedenaście
kaksteistdwanaście
kolmteisttrzynaście
neliteistczternaście
viisteistpiętnaście
kuusteistszesnaście
seitseteistsiedemnaście
kaheksateistosiemnaście
üheksateistdziewiętnaście
kakskümmenddwadzieścia
kakskümmend üksdwadzieścia jeden
kakskümmend kaksdwadzieścia dwa
kakskümmend kolmdwadzieścia trzy
kakskümmend nelidwadzieścia cztery
kakskümmend viisdwadzieścia pięć
kakskümmend kuusdwadzieścia sześć
kakskümmend seitsedwadzieścia siedem
kakskümmend kaheksadwadzieścia osiem
kakskümmend üheksadwadzieścia dziewięć
kolmkümmendtrzydzieści
kolmkümmend ükstrzydzieści jeden
kolmkümmend kakstrzydzieści dwa
kolmkümmend kolmtrzydzieści trzy
kolmkümmend nelitrzydzieści cztery
kolmkümmend viistrzydzieści pięć
kolmkümmend kuustrzydzieści sześć
kolmkümmend seitsetrzydzieści siedem
kolmkümmend kaheksatrzydzieści osiem
kolmkümmend üheksatrzydzieści dziewięć
nelikümmendczterdzieści
nelikümmend üksczterdzieści jeden
nelikümmend kaksczterdzieści dwa
nelikümmend kolmczterdzieści trzy
viiskümmendpięćdziesiąt
kuuskümmendsześćdziesiąt
seitsekümmendsiedemdziesiąt
kaheksakümmendosiemdziesiąt
üheksakümmenddziewięćdziesiąt
sadasto
sada ükssto jeden
kakssadadwieście
kolmsadatrzysta
tuhattysiąc
kaks tuhatdwa tysiące
kolm tuhattrzy tysiące
miljonmilion
miljardmiliard

Powtórzenie

üks kordraz
kaks kordadwa razy
kolm kordatrzy razy
neli kordacztery razy
viis kordapięć razy

Liczebniki porządkowe

esimenepierwszy
teinedrugi
kolmastrzeci
neljasczwarty
viiespiąty
kuuesszósty
seitsmessiódmy
kaheksasósmy
üheksasdziewiąty
kümnesdziesiąty
üheteistkümnesjedenasty
kaheteistkümnesdwunasty
kolmeteistkümnestrzynasty
neljateistkümnesczternasty
viieteistkümnespiętnasty
kuueteistkümnesszesnasty
seitsmeteistkümnessiedemnasty
kaheksateistkümnesosiemnasty
üheksateistkümnesdziewiętnasty
kahekümnesdwudziesty
kahekümne esimenedwudziesty pierwszy
kahekümne teinedwudziesty drugi
kahekümne kolmasdwudziesty trzeci
kolmekümnestrzydziesty
neljakümnesczterdziesty
viiekümnespięćdziesiąty
kuuekümnessześćdziesiąty
seitsmekümnessiedemdziesiąty
kaheksakümnesosiemdziesiąty
üheksakümnesdziewięćdziesiąty
sajassetny

Inne przydatne słowa

umbes lub ligikauduokoło lub w przybliżeniu
üle lub rohkem kuiponad lub więcej niż
alla lub vähem kuiponiżej lub mniej niż

Przykłady

3636
5454
8989
106106
123123
678678
32943 294
97559 755
2 608 4112 608 411
0,50,5
4,934,93
87,0487,04
sound

Dla wszystkich estońskich słów na tej stronie dostępny jest dźwięk — aby go odsłuchać, po prostu kliknij na dane słowo.

Wesprzyj naszą pracę

Pomóż nam ulepszyć tę stronę, stając się zwolennikiem na Patreon. Korzyści obejmują usunięcie wszystkich reklam z witryny i dostęp do kanału Speak Languages Discord.

Zostań zwolennikiem