Liczby

Naucz się czytać liczby po estońsku.

Liczebniki główne

nullzero
ükspierwsza
kaksdruga
kolmtrzecia
neliczwarta
viispiąta
kuusszósta
seitsesiódma
kaheksaósma
üheksadziewiąta
kümmedziesiąta
üksteistjedenasta
kaksteistdwunasta
kolmteisttrzynaście
neliteistczternaście
viisteistpiętnaście
kuusteistszesnaście
seitseteistsiedemnaście
kaheksateistosiemnaście
üheksateistdziewiętnaście
kakskümmenddwadzieścia
kakskümmend üksdwadzieścia jeden
kakskümmend kaksdwadzieścia dwa
kakskümmend kolmdwadzieścia trzy
kolmkümmendtrzydzieści
kolmkümmend üks
kolmkümmend kaks
kolmkümmend kolm
nelikümmendczterdzieści
viiskümmendpięćdziesiąt
kuuskümmendsześćdziesiąt
seitsekümmendsiedemdziesiąt
kaheksakümmendosiemdziesiąt
üheksakümmenddziewięćdziesiąt
sadasto
kakssadadwieście
kolmsadatrzysta
tuhattysiąc
kaks tuhatdwa tysiące
kolm tuhattrzy tysiące
miljonmilion
miljardmiliard

Liczebniki porządkowe

esimenepierwszy
teinedrugi
kolmastrzeci
neljasczwarty
viiespiąty
kuuesszósty
seitsmessiódmy
kaheksasósmy
üheksasdziewiąty
kümnesdziesiąty
üheteistkümnesjedenasty
kaheteistkümnesdwunasty
kolmeteistkümnestrzynasty
neljateistkümnesczternasty
viieteistkümnespiętnasty
kuueteistkümnesszesnasty
seitsmeteistkümnessiedemnasty
kaheksateistkümnesosiemnasty
üheksateistkümnesdziewiętnasty
kahekümnesdwudziesty