Liczby

centsto
cent un or cent-unsto jeden
deux cents or deux-centsdwieście
trois cents or trois-centstrzysta
milletysiąc
deux milledwa tysiące
trois milletrzy tysiące
un millionmilion
un milliardmiliard

Liczebniki porządkowe

premier, premièrepierwszy
deuxième or second, secondesekunda
troisièmetrzeci
quatrièmeczwarty
cinquièmepiąty
sixièmeszósty
septièmesiódmy
huitièmeósmy
neuvièmedziewiąty
dixièmedziesiąty
onzièmejedenasty
douzièmedwunasty
treizièmetrzynasty
quatorzièmeczternasty
quinzièmepiętnasty
seizièmeszesnasty
dix-septièmesiedemnasty
dix-huitièmeosiemnasty
dix-neuvièmedziewiętnasty
vingtièmedwudziesty
sound

Dla wszystkich francuskich słów na tej stronie dostępny jest dźwięk — aby go odsłuchać, po prostu kliknij na dane słowo.