Liczby

Naucz się czytać liczby po francusku.

Liczebniki główne

zérozero
un, unejeden
deuxdwa
troistrzy
quatrecztery
cinqpięć
sixsześć
septsiedem
huitosiem
neufdziewięć
dixdziesięć
onzejedenaście
douzedwanaście
treizetrzynaście
quatorzeczternaście
quinzepiętnaście
seizeszesnaście
dix-septsiedemnaście
dix-huitosiemnaście
dix-neufdziewiętnaście
vingtdwadzieścia
vingt et un or vingt-et-undwadzieścia jeden
vingt-deuxdwadzieścia dwa
vingt-troisdwadzieścia trzy
vingt-quatre
vingt-cinq
vingt-six
vingt-sept
vingt-huit
vingt-neuf
trentetrzydzieści
trente et un or trente-et-un
trente-deux
trente-trois
quaranteczterdzieści
cinquantepięćdziesiąt
soixantesześćdziesiąt
soixante et un or soixante-et-un
soixante-deux
soixante-trois
soixante-quatre
soixante-cinq
soixante-six
soixante-sept
soixante-huit
soixante-neuf
soixante-dixsiedemdziesiąt
soixante et onze or soixante-et-onze
soixante-douze
soixante-treize
soixante-quatorze
soixante-quinze
soixante-seize
soixante-dix-sept
soixante-dix-huit
soixante-dix-neuf
quatre-vingtsosiemdziesiąt
quatre-vingt-un
quatre-vingt-deux
quatre-vingt-trois
quatre-vingt-quatre
quatre-vingt-cinq
quatre-vingt-six
quatre-vingt-sept
quatre-vingt-huit
quatre-vingt-neuf
quatre-vingt-dixdziewięćdziesiąt
quatre-vingt-onze
quatre-vingt-douze
quatre-vingt-treize
quatre-vingt-quatorze
quatre-vingt-quinze
quatre-vingt-seize
quatre-vingt-dix-sept
quatre-vingt-dix-huit
quatre-vingt-dix-neuf
centsto
cent un or cent-unsto jeden
deux cents or deux-centsdwieście
trois cents or trois-centstrzysta
milletysiąc
deux milledwa tysiące
trois milletrzy tysiące
un millionmilion
un milliardmiliard

Liczebniki porządkowe

premier, premièrepierwszy
deuxième or second, secondesekunda
troisièmetrzeci
quatrièmeczwarty
cinquièmepiąty
sixièmeszósty
septièmesiódmy
huitièmeósmy
neuvièmedziewiąty
dixièmedziesiąty
onzièmejedenasty
douzièmedwunasty
treizièmetrzynasty
quatorzièmeczternasty
quinzièmepiętnasty
seizièmeszesnasty
dix-septièmesiedemnasty
dix-huitièmeosiemnasty
dix-neuvièmedziewiętnasty
vingtièmedwudziesty
sound

Dla wszystkich francuskich słów na tej stronie dostępny jest dźwięk — aby go odsłuchać, po prostu kliknij na dane słowo.