Podróże

Poniżej znajdują się niektóre ogólne zwroty francuskie, przydatne w kontekście różnego rodzaju podróży.

où se trouve ...?
la gare routière
la gare
l'aéroport
où puis-je trouver un taxi?gdzie mogę złapac taksówkę?
bon voyage!miłej podróży!
la voitureWagon
l'autobusautobus
le carautokar
l'avionsamolot
le trainpociąg
le bateau
le ferryprom
le taxitaksówka
le vélo
en busautobusem
en avionsamolotem
en trainpociągiem
en bateaustatkiem
à piedpieszo