W banku

Będąc w banku lub korzystając z bankomatu, będziesz musiał użyć poniższych wyrażeń francuskich.

Dokonywanie transakcji

Je voudrais retirer 100 euros, s'il vous plaîtChciałbym wypłacić 100 euro, proszę
Je voudrais faire un retraitChciałbym wypłacić pieniądze
Vous préférez des petites ou des grosses coupures?W jakich nominałach?
Vous pourriez me donner de plus petites coupures?Czy mogę prosić o banknoty o niższych nominałach?
Je voudrais déposer cette somme, s'il vous plaîtChciałbym to wpłacić
Je voudrais déposer ce chèque sur mon compte, s'il vous plaîtChciałbym wpłacić ten czek na konto
Quel est le délai d'encaissement de mon chèque?Ile dni zajmie rozliczenie czeku?
Vous avez une pièce d'identité?Czy ma pan jakiś dokument tożsamości?
J'ai …Mam …
mon passeportpaszport
mon permis de conduireprawo jazdy
ma carte d'identitédowód osobisty
Votre compte est à découvertStan pana konta jest przekroczony
Je voudrais effectuer un virement sur ce compteChciałbym przelać trochę pieniądzy na to konto
Vous pourriez virer 1.000 € de mon compte courant sur mon compte d'épargne?Czy możesz przelać 1000 € z mojego rachunku bieżącego na moje konto oszczędnościowe?

Inne usługi

Je voudrais ouvrir un compteChciałbym otworzyć konto
Je voudrais ouvrir un compte privéChciałbym otworzyć konto osobiste
Je voudrais ouvrir un compte professionnelChciałbym otworzyć konto firmowe
Vous pourriez m'indiquer le solde de mon compte, s'il vous plaît?Czy może mi pan podać saldo?
Vous pourriez m'imprimer un relevé de compte, s'il vous plaît?Czy mogę prosić o wyciąg?
Je voudrais changer de l'argentChciałbym wymienić trochę pieniędzy
Je voudrais commander des devises étrangèresChciałbym zamówić trochę waluty zagranicznej
Quel est le taux de change de la livre sterling?Jaki jest kurs funta brytyjskiego?
Je voudrais …Chciałbym trochę …
des euroseuro
des livres sterling
des francs suisse
des dollars américainsdolarów amerykańskich
Je voudrais commander un nouveau chéquier, s'il vous plaîtCzy mogę zamówić nową książeczkę czekową?
Je voudrais annuler un chèqueChciałbym anulować czek
Je voudrais annuler ce virement automatiqueChciałbym usunąć to zlecenie stałe

Inne przydatne zwroty

Où est le distributeur de billets le plus proche?Gdzie jest najbliższy bankomat?
Quel est le taux d'intérêt de ce compte?Jakie oprocentowanie ma to konto?
Quel est le taux d'intérêt actuel pour les prêts personnels?Jakie jest obecnie oprocentowanie kredytów indywidualnych?
J'ai perdu ma carte bancaireZgubiłem swoją kartę płatniczą
Je voudrais déclarer …Chciałbym zgłosić …
la perte de ma carte bancaireutratę karty kredytowej
le vol de ma carte bancairekradzież karty kredytowej
On a un compte jointMamy wspólne konto
Je voudrais vous signaler mon changement d'adresseChciałbym poinformować o zmianie adresu
J'ai oublié mon mot de passe pour mon compte bancaire en ligne.Zapomniałem hasło dostępu do bankowości elektronicznej
J'ai oublié le code secret pour ma carteZapomniałem kod PIN do mojej karty
Je vous en enverrai un autreWyślemy panu nową kartę
Je voudrais prendre rendez-vous avec …Czy mógłbym umówić się na spotkanie z …?
le gérant de la banquemenadżerem
un conseiller financierdoradcą finansowym
Je voudrais me renseigner pour un emprunt immobilierChciałbym porozmawiać z kimś o kredycie hipotecznym

Korzystanie z bankomatu

Introduire votre carteWłóż kartę
Entrer votre code secretWprowadź PIN
Code non valideBłędny PIN
EntrerZatwierdź
CorrectPopraw
AnnulerAnuluj
Retrait d'espècesWypłata gotówki
Autre montantInna kwota
Veuillez patienterProszę czekać
On vérifie le montantTrwa liczenie gotówki
Solde insuffisantNiewystarczające środki na koncie
Solde de votre compteStan konta
Afficher à l'écranWyświetl
Imprimer un reçuWydruk
Autre service?Inne usługi
Désirez-vous un reçu?Wydruk potwierdzenia
Retirer votre carteOdbierz kartę
QuitterWyjście
sound

Dla wszystkich francuskich zwrotów na tej stronie dostępny jest dźwięk — aby go odsłuchać, po prostu kliknij na dane wyrażenie.