Język grecki

O języku greckim

Współczesny język grecki wywodzi się z klasycznego greckiego i jest językiem urzędowym Grecji od 1829 r. Około 15 milionów ludzi mówi po grecku, w tym pół miliona osób zamieszkujących Cypr Południowy. Posługują się nim również społeczności imigranckie w wielu innych krajach.

Stanowi on odrębną gałąź rodziny języków indo- europejskich i posiada swój własny alfabet, który jest w użyciu od trzech tysięcy lat.

Wraz z łaciną, grecki wywarł znaczny wpływ na słownictwo innych języków europejskich.

Inne języki