Liczby

Naucz się czytać liczby po hiszpańsku.

Liczebniki główne

cerozero
uno (una)jeden
dosdwa
trestrzy
cuatrocztery
cincopięć
seissześć
sietesiedem
ochoosiem
nuevedziewięć
diezdziesięć
oncejedenaście
docedwanaście
trecetrzynaście
catorceczternaście
quincepiętnaście
dieciséisszesnaście
diecisietesiedemnaście
dieciochoosiemnaście
diecinuevedziewiętnaście
veintedwadzieścia
veintiunodwadzieścia jeden
veintidósdwadzieścia dwa
veintitrésdwadzieścia trzy
veinticuatrodwadzieścia cztery
veinticincodwadzieścia pięć
veintiséisdwadzieścia sześć
veintisietedwadzieścia siedem
veintiochodwadzieścia osiem
veintinuevedwadzieścia dziewięć
treintatrzydzieści
treinta y unotrzydzieści jeden
treinta y dostrzydzieści dwa
treinta y trestrzydzieści trzy
treinta y cuatrotrzydzieści cztery
treinta y cincotrzydzieści pięć
treinta y seistrzydzieści sześć
treinta y sietetrzydzieści siedem
treinta y ochotrzydzieści osiem
treinta y nuevetrzydzieści dziewięć
cuarentaczterdzieści
cuarenta y unoczterdzieści jeden
cuarenta y dosczterdzieści dwa
cuarenta y tresczterdzieści trzy
cincuentapięćdziesiąt
sesentasześćdziesiąt
setentasiedemdziesiąt
ochentaosiemdziesiąt
noventadziewięćdziesiąt
ciensto
ciento unosto jeden
doscientosdwieście
trescientostrzysta
miltysiąc
dos mildwa tysiące
tres miltrzy tysiące
un millónmilion
mil millonesmiliard

Powtórzenie

una vezraz
dos vecesdwa razy
tres vecestrzy razy
cuatro vecescztery razy
cinco vecespięć razy

Liczebniki porządkowe

primeropierwszy
segundodrugi
tercerotrzeci
cuartoczwarty
quintopiąty
sextoszósty
séptimosiódmy
octavoósmy
novenodziewiąty
décimodziesiąty
undécimojedenasty
duodécimodwunasty
decimotercerotrzynasty
decimocuartoczternasty
decimoquintopiętnasty
decimosextoszesnasty
decimoséptimosiedemnasty
decimoctavoosiemnasty
decimonovenodziewiętnasty
vigésimodwudziesty
vigésimo primerodwudziesty pierwszy
vigésimo segundodwudziesty drugi
vigésimo tercerodwudziesty trzeci
trigésimotrzydziesty
cuadrágesimoczterdziesty
quincuagésimopięćdziesiąty
sexagésimosześćdziesiąty
septuagésimosiedemdziesiąty
octogésimoosiemdziesiąty
nonagésimodziewięćdziesiąty
centésimosetny

Inne przydatne słowa

acerca de lub aproximadamenteokoło lub w przybliżeniu
más deponad lub więcej niż
menos deponiżej lub mniej niż

Przykłady

3636
5454
8989
106106
123123
678678
3.2943 294
9.7559 755
2.608.4112 608 411
0,50,5
4,934,93
87,0487,04
sound

Dla wszystkich hiszpańskich słów na tej stronie dostępny jest dźwięk — aby go odsłuchać, po prostu kliknij na dane słowo.

Wesprzyj naszą pracę

Pomóż nam ulepszyć tę stronę, stając się zwolennikiem na Patreon. Korzyści obejmują usunięcie wszystkich reklam z witryny i dostęp do kanału Speak Languages Discord.

Zostań zwolennikiem