Miesiące i pory roku

Naucz się nazw miesięcy i pór roku po hiszpańsku. Pamiętaj, że nazw miesięcy nie pisze się wielką literą.

Miesiące

enerostyczeń
febreroluty
marzomarzec
abrilkwiecień
mayomaj
junioczerwiec
juliolipiec
agostosierpień
septiembrewrzesień
octubrepaździernik
noviembrelistopad
diciembregrudzień
en enerow styczniu
en febrerow lutym
en marzow marcu
en abrilw kwietniu
en mayow maju
en juniow czerwcu
en juliow lipcu
en agostow sierpniu
en septiembrewe wrześniu
en octubrew październiku
en noviembrew listopadzie
en diciembrew grudniu
sound

Dla wszystkich hiszpańskich słów na tej stronie dostępny jest dźwięk — aby go odsłuchać, po prostu kliknij na dane słowo.