Korzystanie z telefonu

Zwroty zawarte w tej części są powszechnie używane w rozmowie z kimś przez telefon, dzowniąc do biura numerów oraz korzystając z komórki.

digame!
si!
¿podría hablar con ...?
¿está ... en casa?
un momento, por favorpoczekaj chwilę
te paso con él/ella
le paso con él/ella
sí, soy yo
¿quieres dejar un recado?
¿puedo llamarte luego?
¿podría llamarle luego?
creo que se ha equivocado de número
¿cuál es tu número de teléfono?
¿cuál es su número de teléfono?