Korzystanie z telefonu

Zwroty zawarte w tej części są powszechnie używane w rozmowie z kimś przez telefon, dzowniąc do biura numerów oraz korzystając z komórki.

digame!
si!
¿podría hablar con ...?
¿está ... en casa?
un momento, por favorpoczekaj chwilę
te paso con él/ella
le paso con él/ella
sí, soy yo
¿quieres dejar un recado?