Język litewski

O języku litewskim

Litewski jest językiem urzędowym Litwy i językiem ojczystym dla około 4 milionów osób na całym świecie. Trzy czwarte z nich mieszka na Litwie, a pozostali zamieszkują Białoruś, Łotwę, Polskę, Kaliningrad oraz inne społeczności emigranckie na całym świecie.

Litewski jest językiem bałtyckim, należącym do rodziny języków indoeuropejskich i jest blisko spokrewniony z łotewskim.

Dlaczego więc uczyć się litewskiego?

Podróże
Po odzyskaniu niepodległości od Związku Radzieckiego, Litwa stała się krajem chętnie odwiedzanym przez turystów, w szczególności jej stolica- Wilno. Nawet podstawowa znajomość litewskiego uprzyjemni twój pobyt.

Przyjaźnie i relacje międzyludzkie
Po odzyskaniu niepodległości, wzmożona migracja mieszkańców Litwy do krajów Europy Zachodniej, głównie w celach zarobkowych, stworzyła więcej możliwości do nawiązywania przyjaźni i relacji międzyludzkich.

Wyzwanie lingwistyczne
Pochodząc bezpośrednio od pierwotnego języka indoeuropejskiego, litewski ma wiele wspólnego słownictwa z innymi językami, należącymi do tej rodziny, w tym, co ciekawe, z łaciną.

Inne języki