Liczby

Naucz się czytać liczby po niemiecku.

Liczebniki główne

nullzero
einsjeden
zweidwa
dreitrzy
viercztery
fünfpięć
sechssześć
siebensiedem
achtosiem
neundziewięć
zehndziesięć
elfjedenaście
zwölfdwanaście
dreizehntrzynaście
vierzehnczternaście
fünfzehnpiętnaście
sechzehnszesnaście
siebzehnsiedemnaście
achtzehnosiemnaście
neunzehndziewiętnaście
zwanzigdwadzieścia
einundzwanzigdwadzieścia jeden
zweiundzwanzigdwadzieścia dwa
dreiundzwanzigdwadzieścia trzy
vierundzwanzigdwadzieścia cztery
fünfundzwanzigdwadzieścia pięć
sechsundzwanzigdwadzieścia sześć
siebenundzwanzigdwadzieścia siedem
achtundzwanzigdwadzieścia osiem
neunundzwanzigdwadzieścia dziewięć
dreißigtrzydzieści
einunddreißigtrzydzieści jeden
zweiunddreißigtrzydzieści dwa
dreiunddreißigtrzydzieści trzy
vierunddreißigtrzydzieści cztery
fünfunddreißigtrzydzieści pięć
sechsunddreißigtrzydzieści sześć
siebenunddreißigtrzydzieści siedem
achtunddreißigtrzydzieści osiem
neununddreißigtrzydzieści dziewięć
vierzigczterdzieści
einundvierzigczterdzieści jeden
zweiundvierzigczterdzieści dwa
dreiundvierzigczterdzieści trzy
fünfzigpięćdziesiąt
sechzigsześćdziesiąt
siebzigsiedemdziesiąt
achtzigosiemdziesiąt
neunzigdziewięćdziesiąt
einhundertsto
einhundertundeinssto jeden
zweihundertdwieście
dreihunderttrzysta
eintausendtysiąc
zweitausenddwa tysiące
dreitausendtrzy tysiące
eine Millionmilion
eine Milliardemiliard

Powtórzenie

einmalraz
zweimaldwa razy
dreimaltrzy razy
viermalcztery razy
fünfmalpięć razy

Liczebniki porządkowe

erstepierwszy
zweitedrugi
drittetrzeci
vierteczwarty
fünftepiąty
sechsteszósty
siebtesiódmy
achteósmy
neuntedziewiąty
zehntedziesiąty
elftejedenasty
zwölftedwunasty
dreizehntetrzynasty
vierzehnteczternasty
fünfzehntepiętnasty
sechzehnteszesnasty
siebzehntesiedemnasty
achtzehnteosiemnasty
neunzehntedziewiętnasty
zwanzigstedwudziesty
einundzwanzigstedwudziesty pierwszy
zweiundzwanzigstedwudziesty drugi
dreiundzwanzigstedwudziesty trzeci
dreißigstetrzydziesty
vierzigsteczterdziesty
fünfzigstepięćdziesiąty
sechzigstesześćdziesiąty
siebzigstesiedemdziesiąty
achtzigsteosiemdziesiąty
neunzigstedziewięćdziesiąty
hundertstesetny

Inne przydatne słowa

um lub ungefährokoło lub w przybliżeniu
über lub mehr alsponad lub więcej niż
unter lub weniger alsponiżej lub mniej niż

Przykłady

3636
5454
8989
106106
123123
678678
3 2943 294
9 7559 755
2 608 4112 608 411
0,50,5
4,934,93
87,0487,04
sound

Dla wszystkich niemieckich słów na tej stronie dostępny jest dźwięk — aby go odsłuchać, po prostu kliknij na dane słowo.