Liczby

Naucz się czytać liczby po niemiecku.

Liczebniki główne

nullzero
einsjeden
zweidwa
dreitrzy
viercztery
fünfpięć
sechssześć
siebensiedem
achtosiem
neundziewięć
zehndziesięć
elfjedenaście
zwölfdwanaście
dreizehntrzynaście
vierzehnczternaście
fünfzehnpiętnaście
sechzehnszesnaście
siebzehnsiedemnaście
achtzehnosiemnaście
neunzehndziewiętnaście
zwanzigdwadzieścia
einundzwanzigdwadzieścia jeden
zweiundzwanzigdwadzieścia dwa
dreiundzwanzigdwadzieścia trzy
dreißigtrzydzieści
vierzigczterdzieści
fünfzigpięćdziesiąt
sechzigsześćdziesiąt
siebzigsiedemdziesiąt
achtzigosiemdziesiąt
neunzigdziewięćdziesiąt
einhundertsto
einhundertundeinssto jeden
zweihundertdwieście
dreihunderttrzysta
eintausendtysiąc
zweitausenddwa tysiące
dreitausendtrzy tysiące
eine Millionmilion
eine Milliardemiliard

Liczebniki porządkowe

erstepierwszy
zweitedrugi
drittetrzeci
vierteczwarty
fünftepiąty
sechsteszósty
siebtesiódmy
achteósmy
neuntedziewiąty
zehntedziesiąty
elftejedenasty
zwölftedwunasty
dreizehntetrzynasty
vierzehnteczternasty
fünfzehntepiętnasty
sechzehnteszesnasty
siebzehntesiedemnasty
achtzehnteosiemnasty
neunzehntedziewiętnasty
zwanzigstedwudziesty
einundzwanzigstedwudziesty pierwszy
zweiundzwanzigstedwudziesty drugi
dreiundzwanzigstedwudziesty trzeci
sound

Dla wszystkich niemieckich słów na tej stronie dostępny jest dźwięk — aby go odsłuchać, po prostu kliknij na dane słowo.