Miesiące i pory roku

Naucz się nazw miesięcy i pór roku po niemiecku. Pamiętaj, że nazwy miesięcy pisze się wielką literą.

Miesiące

der Januarstyczeń
der Februarluty
der Märzmarzec
der Aprilkwiecień
der Maimaj
der Juniczerwiec
der Julilipiec
der Augustsierpień
der Septemberwrzesień
der Oktoberpaździernik
der Novemberlistopad
der Dezembergrudzień
im Januarw styczniu
im Februarw lutym
im Märzw marcu
im Aprilw kwietniu
im Maiw maju
im Juniw czerwcu
im Juliw lipcu
im Augustw sierpniu
im Septemberwe wrześniu
im Oktoberw październiku
im Novemberw listopadzie
im Dezemberw grudniu

Pory roku

der Frühlingwiosna
der Sommerlato
der Herbstjesień
der Winterzima
im Frühlingwiosną
im Sommerlatem
im Herbstjesienią
im Winterzimą
sound

Dla wszystkich niemieckich słów na tej stronie dostępny jest dźwięk — aby go odsłuchać, po prostu kliknij na dane słowo.