Język perski

Partnerzy językowiPartnerzy językowi
Znajdź kogoś, z kim możesz poćwiczyć język perski.

O języku perskim

Perski jest jednym z najstarszych języków świata. Jest językiem urzędowym w Iranie, gdzie funkcjonuje pod nazwą farsi oraz w niektórych obszarach Afganistanu, gdzie określa się go mianem dari. Jego odmiana istnieje również w Tadżykistanie, pod nazwą języka tadżyckiego.

Jest najbardziej rozpowszechnionym językiem irańskim, którym posługuje się ponad 50 milionów mieszkańców Iranu i łącznie ponad 100 milionów osób na świecie.

Należy do indoeuropejskiej rodziny językowej. Jest zapisywany alfabetem arabskim w Iranie i Afganistanie, natomiast w Tadżykistanie- cyrylicą.

Dlaczego więc uczyć się perskiego?

Turystyka
Iran, którego korzenie cywilizacji sięgają kilka tysięcy lat wstecz, ma do zaoferowania turystom starożytne miejsca historyczne, piękne krajobrazy oraz szeroki wybór niedrogich miejscowości wypoczynkowych nad Morzem Kaspijskim. W odpowiedzi na twoją niewielką znajomość perskiego, Irańczycy hojnie obdarzą cię swoją przyjaźnią i szczodrą gościnnością.

Inne języki