Język polski

O języku polskim

Polski jest językiem urzędowym w Polsce i dla około 45 milionów osób językiem ojczystym. Większość z nich mieszka w Polsce, jednak istotna liczba osób zamieszkuje Białoruś, Ukrainę, Litwę oraz żyje w społecznościach imigranckich na całym świecie.

Polski jest językiem zachodniosłowiańskim i należy do tej samej grupy co czeski i słowacki.

Dlaczego więc uczyć się polskiego?

Podróże
Polska jest pięknym krajem i niewielka znajomość języka zostanie doceniona i uprzyjemni twój pobyt.

Przyjaźnie i relacje międzyludzkie
Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, wielu Polaków wyjechało do innych krajów w poszukiwaniu zatrudnienia, stwarzając więcej okazji do interakcji społecznej. Znając polski, będzie ci również łatwiej zintegrować się z członkami rodzin twoich polskich znajomych, którzy mogą nie znać innych języków.

Inne języki