Podstawowe zwroty

W tej części znajdują się podstawowe zwroty portugalskie, stosowane w rozmowach codziennych oraz niektóre powszechnie używane słowa, które można zobaczyć na znakach i napisach informacyjnych.

simtak
nãonie
por favorproszę
obrigadodzięki
muito obrigadodziękuję bardzo
de nadaproszę
olá
bom diadzień dobry
boa tardedzień dobry
boa noitedobranoc
bem-vindo
adeuspa
até à vista!do zobaczenia później!
até logo!do zobaczenia później!
tenha um bom dia!miłego dnia!
desculpaprzepraszam
desculpeprzepraszam
com licença
perdãoprzepraszam
peço desculpaprzepraszam
peço perdão
lamento
não há problemanie ma problemu
não tem importâncianie ma sprawy
falas inglês?
fala inglês?czy mówisz po angielsku?
não falo português
não falo muito português
falo um pouco português
só falo muito pouco português
por favor fala mais devagar
por favor fale mais devagarmów trochę wolniej
eu compreendorozumiem
não compreendonie rozumiem
eu seiwiem
não seinie wiem
onde é a casa de banho, por favor?
onde fica a casa de banho, por favor?