Liczby

Naucz się czytać liczby po rosyjsku.

Liczebniki główne

нольzero
один (одна, одно) or разjeden
дваdwa
триtrzy
четыреcztery
пятьpięć
шестьsześć
семьsiedem
восемьosiem
девятьdziewięć
десятьdziesięć
одиннадцатьjedenaście
двенадцатьdwanaście
тринадцатьtrzynaście
четырнадцатьczternaście
пятнадцатьpiętnaście
шестнадцатьszesnaście
семнадцатьsiedemnaście
восемнадцатьosiemnaście
девятнадцатьdziewiętnaście
двадцатьdwadzieścia
двадцать одинdwadzieścia jeden
двадцать дваdwadzieścia dwa
двадцать триdwadzieścia trzy
etc
тридцатьtrzydzieści
сорокczterdzieści
пятьдесятpięćdziesiąt
шестьдесятsześćdziesiąt
семьдесятsiedemdziesiąt
восемьдесятosiemdziesiąt
девяностоdziewięćdziesiąt
стоsto
двестиdwieście
тристаtrzysta
тысячаtysiąc
две тысячиdwa tysiące
три тысячиtrzy tysiące
миллионmilion
миллиардmiliard

Liczebniki porządkowe

первыйpierwszy
второйdrugi
третийtrzeci
четвёртыйczwarty
пятыйpiąty
шестойszósty
седьмойsiódmy
восьмойósmy
девятыйdziewiąty
десятыйdziesiąty
одиннадцатыйjedenasty
двенадцатыйdwunasty
тринадцатыйtrzynasty
четырнадцатыйczternasty
пятнадцатыйpiętnasty
шестнадцатыйszesnasty
семнадцатыйsiedemnasty
восемнадцатыйosiemnasty
девятнадцатыйdziewiętnasty
двадцатыйdwudziesty
sound

Dla wszystkich rosyjskich słów na tej stronie dostępny jest dźwięk — aby go odsłuchać, po prostu kliknij na dane słowo.