Liczby

Naucz się czytać liczby po rosyjsku.

Liczebniki główne

нольzero
один (одна, одно) or разjeden
дваdwa
триtrzy
четыреcztery
пятьpięć
шестьsześć
семьsiedem
восемьosiem
девятьdziewięć
десятьdziesięć
одиннадцатьjedenaście
двенадцатьdwanaście
тринадцатьtrzynaście
четырнадцатьczternaście
пятнадцатьpiętnaście
шестнадцатьszesnaście
семнадцатьsiedemnaście
восемнадцатьosiemnaście
девятнадцатьdziewiętnaście
двадцатьdwadzieścia
двадцать одинdwadzieścia jeden
двадцать дваdwadzieścia dwa
двадцать триdwadzieścia trzy
etc
тридцатьtrzydzieści
сорокczterdzieści
пятьдесятpięćdziesiąt
шестьдесятsześćdziesiąt
семьдесятsiedemdziesiąt
восемьдесятosiemdziesiąt
девяностоdziewięćdziesiąt
стоsto
двестиdwieście
тристаtrzysta
тысячаtysiąc
две тысячиdwa tysiące
три тысячиtrzy tysiące
миллионmilion
миллиардmiliard
sound

Dla wszystkich rosyjskich słów na tej stronie dostępny jest dźwięk — aby go odsłuchać, po prostu kliknij na dane słowo.

Wesprzyj naszą pracę

Pomóż nam ulepszyć tę stronę, stając się zwolennikiem na Patreon. Korzyści obejmują usunięcie wszystkich reklam z witryny i dostęp do kanału Speak Languages Discord.

Zostań zwolennikiem