Liczby

Naucz się czytać liczby po szwedzku.

Liczebniki główne

nollzero
ettjeden
tvådwa
tretrzy
fyracztery
fempięć
sexsześć
sjusiedem
åttaosiem
niodziewięć
tiodziesięć
elvajedenaście
tolvdwanaście
trettontrzynaście
fjortonczternaście
femtonpiętnaście
sextonszesnaście
sjuttonsiedemnaście
artonosiemnaście
nittondziewiętnaście
tjugodwadzieścia
tjugoettdwadzieścia jeden
tjugotvådwadzieścia dwa
tjugotredwadzieścia trzy
tjugofyradwadzieścia cztery
tjugofemdwadzieścia pięć
tjugosexdwadzieścia sześć
tjugosjudwadzieścia siedem
tjugoåttadwadzieścia osiem
tjugoniodwadzieścia dziewięć
trettiotrzydzieści
trettioetttrzydzieści jeden
trettiotvåtrzydzieści dwa
trettiotretrzydzieści trzy
trettiofyratrzydzieści cztery
trettiofemtrzydzieści pięć
trettiosextrzydzieści sześć
trettiosjutrzydzieści siedem
trettioåttatrzydzieści osiem
trettioniotrzydzieści dziewięć
fyrtioczterdzieści
fyrtioettczterdzieści jeden
fyrtiotvåczterdzieści dwa
fyrtiotreczterdzieści trzy
femtiopięćdziesiąt
sextiosześćdziesiąt
sjuttiosiedemdziesiąt
åttioosiemdziesiąt
nittiodziewięćdziesiąt
etthundrasto
etthundraettsto jeden
tvåhundradwieście
trehundratrzysta
ettusentysiąc
tvåtusendwa tysiące
tretusentrzy tysiące
en miljonmilion
en miljardmiliard

Powtórzenie

en gångraz
två gångerdwa razy
tre gångertrzy razy
fyra gångercztery razy
fem gångerpięć razy

Liczebniki porządkowe

förstapierwszy
andradrugi
tredjetrzeci
fjärdeczwarty
femtepiąty
sjätteszósty
sjundesiódmy
åttondeósmy
niondedziewiąty
tiondedziesiąty
elftejedenasty
tolftedwunasty
trettondetrzynasty
fjortondeczternasty
femtondepiętnasty
sextondeszesnasty
sjuttondesiedemnasty
artondeosiemnasty
nittondedziewiętnasty
tjugondedwudziesty
tjugoförstadwudziesty pierwszy
tjugoandradwudziesty drugi
tjugotredjedwudziesty trzeci
trettiondetrzydziesty
fyrtiondeczterdziesty
femtiondepięćdziesiąty
sextiondesześćdziesiąty
sjuttiondesiedemdziesiąty
åttiondeosiemdziesiąty
nittiondedziewięćdziesiąty
hundradesetny

Inne przydatne słowa

ungefär lub cirkaokoło lub w przybliżeniu
över lub mer änponad lub więcej niż
under lub mindre änponiżej lub mniej niż

Przykłady

3636
5454
8989
106106
123123
678678
32943 294
97559 755
2 608 4112 608 411
0,50,5
4,934,93
87,0487,04
sound

Dla wszystkich szwedzkich słów na tej stronie dostępny jest dźwięk — aby go odsłuchać, po prostu kliknij na dane słowo.

Wesprzyj naszą pracę

Pomóż nam ulepszyć tę stronę, stając się zwolennikiem na Patreon. Korzyści obejmują usunięcie wszystkich reklam z witryny i dostęp do kanału Speak Languages Discord.

Zostań zwolennikiem