Język turecki

O języku tureckim

Turecki jest głównym członkiem podrodziny języków turkijskich, należącej do rodziny ałtajskiej i jest językiem urzędowym Turcji, a także jednym z języków urzędowych Cypru.

Posługuje się nim około 70 milionów osób w Turcji, na Cyprze Północnym oraz mniejszości etniczne w Europie Wschodniej i społeczności imigranckie w innych obszarach świata.

W rezultacie utworzenia republiki w 1928 r., zapis osmański, opierający się na piśmie arabskim, został zastąpiony alfabetem łacińskim, a także usunięto przy tym ze słownictwa wiele wyrazów pochodzenia arabskiego i perskiego.

Dlaczego więc uczyć się tureckiego?

Turystyka
Turcja cieszy się wielką popularnością wśród turystów europejskich i znajomość języka tureckiego znacznie uprzyjemni twój pobyt.

Twórczość literacka i kultura
Turcja posiada bogaty dorobek kulturowy i znajomość języka tureckiego umożliwi ci czytanie twórczości słynnych poetów w wersji oryginalnej.

Inne języki