Ciało człowieka

Poniżej znajdują się włoskie nazwy części ciała, a także słowa określające zmysły.

la testagłowa
l'occhiooko
il nasonos
l'orecchioucho
la boccausta
il denteząb
la guanciapoliczek
i capelli
i peli
la manokarty
il dito
il pollicekciuk
il polsonadgarstek