Na poczcie

Poniższe zwroty włoskie pomogą ci na poczcie, kiedy będziesz potrzebował kupić znaczki, wysłać korespondencję lub skorzystać z innych usług.

mi da una busta, per favore?
mi da una confezione di buste, per favore?
una busta, per favore
una confezione di buste, per favore
un francobollo per l'Inghilterra, per favore
due francobolli per l'Inghilterra, per favore
dov'è la cassetta delle lettere?gdzie jest skrzynka pocztowa?