Zasady użytkowania

Wstęp

Korzystanie ze strony internetowej oraz aplikacji Speak Languages podlega poniższym warunkom.

Speak Languages może od czasu do czasu dokonać aktualizacji tych warunków. Wszelkie zmiany obowiązują od dnia ich publikacji na naszej stronie internetowej, więc prosimy o jej regularne sprawdzanie.

Członkostwo

Członkostwo Speak Languages jest dostępne dla osób powyżej trzynastego roku życia.

Tworząc i utrzymując swoje konto, zgadzasz się na podanie prawidłowych informacji. Próby przedstawiania się jako inna osoba lub podawanie nieprawdziwych danych jest zabronione.

Jesteś odpowiedzialny za bezpieczeństwo danych swojego konta i zgadzasz się ponieść odpowiedzialność za wszelkie czynności wykonane w ramach tego konta. Twoje konto nie powinno być udostępniane innym osobom.

Konta nie mogą być sprzedawane lub w żaden inny sposób przekazywane innym osobom.

Speak Languages zastrzega sobie prawo do usunięcia konta z dowolnego powodu i bez uprzedniego powiadomienia. W przypadku gdy konto zostanie anulowane lub zamknięte, Speak Languages może usunąć wszelkie informacje lub treści z nim związane. Nie ponosimy odpowiedzialności za utratę danych.

Dane osobiste

Prowadząc naszą stronę internetową, zbieramy różnorodne informacje na temat jej użytkowników. Aby dowiedzieć się które informacje zbieramy oraz w jaki sposób z nich korzystamy, zapoznaj się z Polityką prywatności, na którą musisz się zgodzić, aby korzystać z naszej oferty.

Zasady dopuszczalnego użytkowania

Celem Speak Languages jest stworzenie odpowiednich warunków sprzyjających temu, aby osoby uczące się języków obcych mogły się poznawać i rozwijać swoje umiejętności. Wszelkie antyspołeczne lub nielegalne korzystanie z witryn jest niedopuszczalne, a konto zostanie zamknięte bez uprzedniego powiadomienia.

W szczególności zobowiązujesz się, aby nie:

  • promować żadnych komercyjnych produktów, usług, wydarzeń ani serwisów internetowych
  • wysyłać spamu, łańcuszków internetowych ani żadnych innych wiadomości, które mogą irytować lub drażnić odbiorcę
  • zbierać ani uzyskiwać w jakichkolwiek celach danych o naszych użytkownikach lub informacji przez nich umieszczonych w formie postów
  • zabiegać o uzyskanie danych osobistych od użytkownika poniżej osiemnastego roku życia
  • umieszczać materiałów nieprzyzwoitych, z elementami przemocy lub innych niestosownych treści
  • umieszczać materiałów objętych prawami autorskimi, chyba że jesteś posiadaczem tych praw
  • umieszczać materiałów, które stanowią zniesławienie lub też inaczej naruszają prawa innych osób, włącznie z prawem do prywatności
  • umieszczać numerów telefonu, adresów e-mail ani adresów zamieszkania jakichkolwiek osób, włącznie ze swoimi
  • używać automatycznych skryptów ani oprogramowania w celu uzyskania dostępu do naszej strony lub aplikacji
  • używać serwisu w jakikolwiek sposób, który go przeciąża lub jakkolwiek utrudnia jego prawidłowe funkcjonowanie

Speak Languages może kontrolować korzystanie ze swoich usług, aby zapewnić przestrzeganie powyższych warunków.

Wszelkie podejrzewane nielegalne działania zostaną zgłoszone do adekwatnych władz.

Prawa do zawartości

Zawartość strony internetowej i aplikacji Speak Languages, z wyjątkiem treści umieszczonych przez użytkowników, jak określono poniżej, należą do Speak Languages i są chronione prawami autorskimi. Obejmuje to wszelką zawartość tekstową, obrazy, nagrania audio oraz kody publikowane w ramach naszych usług i produktów.

Użytkownicy mogą drukować zawartość naszej strony pod warunkiem, że wydruk przeznaczony jest wyłącznie do użytku niekomercyjnego, a każda kartka zawiera adres strony internetowej, z której pochodzi.

Jeżeli chcesz odtworzyć lub wykorzystać ponownie zawartość naszej witryny w jakimkolwiek innym celu, prosimy o kontakt z nami, a rozważymy twoją prośbę.

Użytkownicy mają możliwość umieszczania własnych treści w obrębie strony internetowej Speak Languages, na przykład poprzez stworzenie swojego profilu. Użytkownik nadal posiada prawa autorskie do wszelkiego wysłanego materiału. Jednak umieszczając taki materiał, przyznaje nam ogólnoświatową, wieczystą, nieodwołalną i niewyłączną licencję na publikację, użytkowanie oraz modyfikację tej treści za pomocą dowolnych nośników.

Zastrzegamy sobie prawo do usuwania lub zmiany wszelkiej treści umieszczonej przez użytkownika oraz wiadomości wysyłanych z pomocą naszych usług, ze względów operacyjnych lub redakcyjnych.

Oczekując poszanowania naszych praw autorskich, szanujemy również prawa autorskie innych osób. Jeżeli uważasz, że twoja własność intelektualna została w jakikolwiek sposób naruszona, skontaktuj się z nami, a dokonamy wszelkich starań, aby rozwiązać spór.

Powiadomienia

Od czasu do czasu Speak Languages może wysyłać do ciebie wiadomości drogą e-mailową związane z twoim kontem lub inne informacje dotyczące oferowanych przez nas usług. Rejestrując się w Speak Languages, zgadzasz się na otrzymywanie takich powiadomień.

Nie przekażemy twoich danych osobom trzecim z wyjątkiem, gdy będzie to wymagane przez prawo, na przykład w celach egzekwowania prawa.

Wyłączenie odpowiedzialności

Jeżeli decydujesz się na korzystanie z naszej strony i aplikacji, robisz to na własną odpowiedzialność. Nasze usługi są udostępniane w miarę możliwości i w ich bieżącym stanie. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich adekwatność do poszczególnych celów, ani za poprawność jakiejkolwiek treści.