Język japoński

O języku japońskim

Ponad 130 milionów osób mówi po japońsku, z czego większość mieszka w Japonii oraz pewna część w społecznościach imigranckich na całym świecie. Japoński jest językiem urzędowym Japonii.

To czy jest spokrewniony z innym istniejącym językiem stanowi kwestię podlegającą dyskusji, chociaż w pisowni od blisko 2000 lat używa się chińskich znaków ideograficznych- kanji. Są one uzupełnione dwoma rodzajami znaków sylabicznych, mianowicie hiragana i katakana, które wywodzą się z kanji.

Inne języki