Miesiące i pory roku

Naucz się nazw miesięcy i pór roku po włosku. Pamiętaj, że nazw miesięcy nie pisze się wielką literą.

Miesiące

gennaiostyczeń
febbraioluty
marzomarzec
aprilekwiecień
maggiomaj
giugnoczerwiec
lugliolipiec
agostosierpień
settembrewrzesień
ottobrepaździernik
novembrelistopad
dicembregrudzień
a gennaiow styczniu
a febbraiow lutym
a marzow marcu
ad aprilew kwietniu
a maggiow maju
a giugnow czerwcu
a lugliow lipcu
ad agostow sierpniu
a settembrewe wrześniu
a ottobrew październiku
a novembrew listopadzie
a dicembrew grudniu

Pory roku

primaverawiosna
estatelato
autunnojesień
invernozima
in primaverawiosną
in estatelatem
in autunnojesienią
in invernozimą
sound

Dla wszystkich włoskich słów na tej stronie dostępny jest dźwięk — aby go odsłuchać, po prostu kliknij na dane słowo.