Hotele i zakwaterowanie

Poniżej znajdują się niektóre słówka angielskie, które mogą się przydać podczas pobytu w hotelu lub pensjonacie.

check-in zameldowanie (w hotelu)
check-out wymeldowanie (z hotelu)
reservation rezerwacja
vacancy wolny pokój
to book zarezerwować
to check in zameldować się
to check out wymeldować się
to pay the bill zapłacić rachunek
to stay at a hotel zatrzymać się w hotelu

Rodzaje zakwaterowania

hotel hotel
B&B; (skrót od bed and breakfast) B&B, dom gościnny oferujący nocleg ze śniadaniem
guesthouse pensjonat
hostel hostel
campsite pole namiotowe

Rodzaje pokojów

single room pokój jednoosobowy
double room pokój dwuosobowy
twin room pokój z dwoma łóżkami
triple room pokój trzyosobowy
suite apartament

Elementy wyposażenia pokoju

air conditioning klimatyzacja
bath wanna
en-suite bathroom przyległa łazienka
internet access dostęp do internetu
minibar minibar
safe sejf
shower prysznic

Infrastruktura hotelowa

bar bar
car park parking
corridor korytarz
fire escape wyjście ewakuacyjne
games room salon gier
gym siłownia
laundry service usługi pralnicze
lift winda
lobby hol
reception recepcja
restaurant restauracja
room service obsługa pokojowa
sauna sauna
swimming pool basen

Personel hotelowy

manager kierownik
housekeeper kierownik służby pięter
receptionist recepcjonista
room attendant pracownik obsługi hotelowej
chambermaid pokojówka
doorman portier
porter bagażowy

Inne przydatne słowa

fire alarm alarm pożarowy
laundry pralnia
room key klucz do pokoju
room number numer pokoju
wake-up call budzenie
sound

Dla wszystkich angielskich słów na tej stronie dostępny jest dźwięk — aby go odsłuchać, po prostu kliknij na dane słowo.

Aplikacja mobilna

Nasza uhonorowana nagrodami aplikacja do nauki zwrotów angielskich dla urządzeń z systemem Android zawiera ponad 6000 przydatnych angielskich wyrażeń i słów z dźwiękiem.

Get it on Google Play

Wesprzyj naszą pracę

Pomóż nam ulepszyć tę stronę, stając się zwolennikiem na Patreon. Korzyści obejmują usunięcie wszystkich reklam z witryny i dostęp do kanału Speak Languages Discord.

Zostań zwolennikiem