Podróżowanie autobusem i pociągiem

Poniżej znajdują się niektóre angielskie słowa przydatne w czasie podróży autobusem lub pociągiem.

timetable rozkład jazdy
single (skrót od single ticket) w jedną stronę
return (skrót od return ticket) powrotny
platform peron
waiting room poczekalnia
ticket office lub booking office kasa biletowa
seat miejsce
seat number numer miejsca
luggage rack półka na bagaż
first class pierwsza klasa
second class druga klasa
ticket inspector konduktor
ticket collector bileter
penalty fare mandat

Podróż pociągiem

buffet car wagon barowy
carriage wagon
compartment przedział
derailment wykolejenie
express train pociąg ekspresowy
guard zawiadowca
level crossing przejazd kolejowy
line closure zamknięcie linii
live rail szyna napięciowa
railcard legitymacja uprawniająca do zniżki kolejowej
railway line linia kolejowa
restaurant car wagon restauracyjny
season ticket bilet okresowy
signal sygnalizacja
sleeper train pociąg z wagonami sypialnymi
station dworzec
railway station stacja kolejowa, dworzec kolejowy
train station stacja kolejowa, dworzec kolejowy
stopping service pociąg osobowy
ticket barrier bramka biletowa
track tor kolejowy
train pociąg
train crash wypadek pociągu
train driver maszynista
train fare opłata za przejazd pociągiem
train journey przejazd pociągiem
travelcard bilet wieloprzejazdowy
Tube station lub underground station stacja metra
tunnel tunel
to catch a train złapać pociąg
to get on the train wsiąść do pociągu
to get off the train wysiąść z pociągu
to miss a train spóźnić się na pociąg

Podróż autobusem

bus autobus
bus driver kierowaca autobusu
bus fare opłata za przejazd autobusem
bus journey przejazd autobusem
bus stop przystanek autobusowy
bus lane pas dla autobusów
bus station dworzec autobusowy
coach autobus dalekobieżny
coach station dworzec autobusowy
double-decker bus autobus piętrowy
conductor konduktor
inspector kontroler
luggage hold luk bagażowy
the next stop następny przystanek
night bus autobus nocny
request stop przystanek na żądanie
route trasa
terminus pętla
to get on the bus wsiąść do autobusu
to get off the bus wysiąść z autobusu
to catch a bus złapać autobus
to miss a bus spóźnić się na autobus
sound

Dla wszystkich angielskich słów na tej stronie dostępny jest dźwięk — aby go odsłuchać, po prostu kliknij na dane słowo.

Aplikacja mobilna

Nasza uhonorowana nagrodami aplikacja do nauki zwrotów angielskich dla urządzeń z systemem Android zawiera ponad 6000 przydatnych angielskich wyrażeń i słów z dźwiękiem.

Get it on Google Play

Wesprzyj naszą pracę

Pomóż nam ulepszyć tę stronę, stając się zwolennikiem na Patreon. Korzyści obejmują usunięcie wszystkich reklam z witryny i dostęp do kanału Speak Languages Discord.

Zostań zwolennikiem